Henter 60 millioner til nyfødthjelp

Investinor, Proventure, Johan Odvar Odfjell og en sveitsisk-amerikansk medisintopp satser 60 millioner kroner på banebrytende ultralydteknologi for nyfødte.

TEAM CIMON MEDICAL: Fra venstre Erik Wold (Investinor), Tom Arnøy (Proventure), Ann-Tove Kongsnes (Investinor), Tormod Thomsen (Cimon Medical), Geir Ove Kjesbu (Proventure) og Siri-Ann Nyrnes (Cimon Medical). Foto: Cimon Medical
Teknologi

– I løpet av 2020 har vi jobbet for å sikre oss et sterkt investorkonsortium. Nå har vi lykkes, sier Tormod Thomsen, daglig leder i Cimon Medical.

Det Trondheim-baserte selskapet har utviklet banebrytende ultralydteknologi som skal gi tidlig fødte barn en tryggere start på livet.

Selskapets første produkt brukes til å måle blodgjennomstrømming i til hjernen, og teknologien fungerer på en slik måte at man ikke må være spesialist for å bruke det.

– Når vi snakker med leger, er responsen «når er utstyret klart? Når kan jeg begynne å bruke det?» Slik er det ikke alltid med annet nytt, medisinsk utstyr, sier Thomsen.

Sveitsiske medisintopp inn

Nå får Cimon Medical inn 60 millioner kroner i frisk egenkapital.

– Vi sikrer oss en økonomisk plattform som gjør at vi kan satse langsiktig, og som bidrar med ressurser og nettverk, i tillegg til kapitalen, fastslår han.

SLIK SKAL DEN BRUKES: Slik ser Cimon Medical for seg bruken av innretningen sin. Illustrasjon: Cimon Medical

  • Proventure og det statlige investeringsselskapet Investinor bidrar med 18 millioner kroner hver.
  • 4,4 millioner kroner kommer fra PS-Capital. Investeringsselskapet ledes av sveitsisk-amerikanske Peer Schatz, som tidligere var konsernsjef i Nasdaq-noterte Qiagen.
  • Eksisterende investorer går inn med 10 millioner kroner. Blant dem finner vi Tormod Thomsen, Mårten Wigstøl, CoFounder og Planet 9 Venture, som tilhører Kristin og Johan Odvar Odfjell. Wigstøl, som er styreleder, har 30 års erfaring som adm. direktør, finansdirektør, styreleder eller styremedlem innenfor ulike bioteknologiselskaper.
  • Øvrige, mindre investorer fra nøkkelpersonenes nettverk kommer inn med rundt 10 millioner kroner til sammen.

– Det betyr mye for oss å få inn PS-Capital, som er vår første utenlandske, profesjonelle investor, sier Thomsen.

– Selskapet har potensial til å bli verdensledende i utvalgte markedssegmenter, og det å tiltrekke seg kompetent internasjonal kapital i en så tidlig fase er et kvalitetsstempel, sier Ann-Tove Kongsnes, investeringsdirektør og leder for helseteamet i Investinor.

INVESTOR: – Fokuset er å få godkjent produktet og få det i produksjon og salg, sier Mårten Wigstøl, styreleder i Cimon Medical. Foto: Anders Horntvedt

Prises til 102 millioner

Emisjonen verdsetter selskapet til 102 millioner kroner etter fullført transaksjon.

Så langt er det brukt rundt 40 millioner kroner i forskningsfinansiering på teknologien som ligger bak.

– Utvanning av eksisterende aksjonærer er ofte et tema i de fleste emisjoner. Min tilnærming har vært at selskapet trenger kapital for å bygge organisasjon og komme ut i markedet med sitt første produkt. Det er bedre at vi henter en stor porsjon nå enn at daglig leder må leve fra hånd til munn og bruke omtrent all sin tid til å jakte på ny kapital, sier Wigstøl.

Starter produksjon i 2022

Kjerneteknologien er patentert og klar, og prototyper er i bruk, men produktet kan ikke markedsføres det før godkjenningene er klare.

Dem regner Thomsen med å ha på plass innen utgangen av 2021.

Et stykke ut i 2022 skal masseproduksjonen i gang. Komponenter til ultralydutstyret skal produseres ved Trøndelag-bedriftene Norbit og Aurotech.

I tillegg har selskapet avtale med en tysk produksjonspartner.

– Skal dere på børs?

– Fokuset er å få godkjent produktet og få det i produksjon og salg. Lykkes man med det vil man ha en rekke muligheter, der børsnotering kan være en av dem, men det er for tidlig si mer om nå, svarer Wigstøl.

Cimon Medical

(Mill. kr)2019
Driftsinntekter1,7
Driftsresultat0,5
Resultat før skatt0,4
Årsresultat0,4
Eiere (etter transaksjonen): Proventure (18,2 %), Investinor (18,2 %), Tormod Thomsen (8,6 %), Cofounder (6,2 %), Hans Garman Torp (5,5 %), NTNU TTO (5,5 %), PS-Capital (4,4 %), Mårten Wigstøl (3,1 %), andre (30,3 %).

Cimon Medicals teknologi første produkt retter seg primært mot barn som er for tidlig født, men etter hvert kan teknologien også brukes som et viktig verktøy innen kirurgi og akuttmedisin, og på litt lengre sikt til diagnostisering av for eksempel akutt blodforgiftning.

Selskapet har sitt utspring i Trondheims ledende ultralyd-miljø innen doppler-ultralyd, og er en del av ultralydklyngen ved NTNU og St. Olavs Hospital. Per i dag har fire selskaper kommet ut fra det samme miljøet.