Lager trådløst nett med taklampen

Lunav har avtale med kinesisk lampeprodusent og tilgang til Ciscos distribusjonsnett. Nå skal de hente 15 millioner til skreddersydd tingenes internett-teknologi.

SAMLER ALLE PÅ ETT NETT: – Problemet med trådløse nett i mange næringsbygg er at det er for mange av dem, sier John Gunnar Haugenes, gründer i Lunav (til høyre). Fra venstre styremedlem Mats Formo og medgründer Jørgen Strøm-Gundersen. Foto: Anders Horntvedt
Teknologi

– Problemet med trådløse nett i mange næringsbygg er at det er for mange av dem. De er for dyre og de lager krøll for hverandre. I dag har noen bygg kanskje opp til ti nett, sier John Gunnar Haugenes, medgründer og såkalt produktevangelist i Lunav.

Lunav har utviklet en måte å samle skreddersydde trådløse nett på. I forretningsbygg i dag er mange sensorer avhengige av sine egne spesialnett for å sende inn data fra tingenes internett (IoT).

Det kan være sensorer som måler lys, temperatur, fuktighet, energibruk eller telling av antallet personer i et område.

Slik Lunav-gründerteamet fremstiller det, kan ikke disse sensorene kobles til tradisjonelt wifi-nett fordi det vil kreve for mye strøm.

Jeg hadde ett ben i lysbransjen og ett innenfor tingenes internett, kan du si
John Gunnar Haugenes, Lunav

Løsningen de har sett og utviklet, handler om å få alle sensorsignalene inn på ett nett. 

Det kommer fra oven – nærmere bestemt fra lampene i taket.

Satser på bedriftsmarkedet

Før han var med på oppstarten av Lunav, var Haugenes gründer i Arendal-bedriften Meshtech, som lager sensorer og de lokale systemene som knytter dem til nettet. Sensorsystemene kan brukes i alt fra eldreboliger til kjøledisker.

– Ved siden av jobben i Meshtech startet jeg selskapet som importerte lamper og belysningsmateriell. Jeg hadde ett ben i lysbransjen og ett innenfor tingenes internett, kan dus si, sier Haugenes.

Tidligere i år inngikk Lunav et samarbeid med en stor, kinesisk produsent av lysarmaturer som Haugenes ikke vil fortelle navnet på. Selskapet produserer over 600.000 lysarmaturer i måneden.

SATSER B2B: – Vi løser Konnektivitet for batteridevne sensorer, reklamerer gründer John Gunnar Haugenes. Foto: Anders Horntvedt

Senderne er imidlertid ikke tradisjonelle internettrutere slik de fleste av oss kjenner fra wifi-nettverket hjemme. Det er snarere snakk som spesialnett rettet mot innsamling av sensordata.

– Vi retter oss inn mot B2B-markedet, og det vi spesifikt løser, er konnektivitet for batteridevne sensorer. Eierne av disse sensorene vil typisk være eiere av forretningsbygg, eiendomsforvaltere eller tjenestetilbydere innenfor tingenes internett, sier Mats Formo, styremedlem i Lunav. 

Han jobbet frem til nylig med IoT-teknologi i Telenor.

– Vi tror byggeiere vil være interessert i et effektivt nett i sine bygg, og vi ser store muligheter for besparelser for dem som har sine egne, separate nett. Lunav bygger basestasjoner for disse nettene innendørs, sier Formo.

Skal hente 15 millioner

Tidligere i år skaffet også Lunav sammen med Mesthech en partneravtale med Cisco.

– Dermed kan vi bygge, supportere, drifte og vedlikeholde innendørs IoT-nettverk, og dra nytte av Cisco sitt salgsapparat. Ciscos wifi-aksesspunkter vil også være en integrert del av Lunavs teknologileveranse, opplyser Haugenes.

HENTER 15 MILLIONER TIL LUNAV: Fra venstre styremeder Mats Formo og gründerne Jørgen Strøm-Gundersen og John Gunnar Haugenes. Foto: Anders Horntvedt

Nå er planen å hente 15 millioner kroner i vekstkapital. Pengene skal være på plass innen utgangen av mars 2021. Verdsettingen vil ikke selskapet si noe om.

– Frem til nå har selskapet vært finansiert av gründerne med støtte fra Innovasjon Norge, sier Jørgen Strøm-Gundersen, medgründer i Lunav.

– Produktet er klart, og de første lampene er solgt. Men vi trenger å gjøre mer av teknologien tilgjengelig for lampeindustrien, sier Haugenes.

– Hva slags investorer er dere ute etter?

– Først og fremst noen som skjønner og brenner for caset, og som kan bidra med nettverk og kompetanse. Mulighetene er skalering og internasjonalisering er store når vi har fått på plass et antall gode og trygge installasjoner i hjemmemarkedet, sier Haugenes.

– Hvordan ser Lunav ut om fem år?

– Da er håpet at vi kan bli en ledende aktør på innendørs IoT-infrastruktur globalt, svarer Haugenes.

Ambisjonene for omsetning og resultat vil han imidlertid ikke tallfeste.