Solgte huset og flyttet familien for å finansiere transportdrøm

Stian Vere solgte huset, flyttet sammen med kona og barna fra Kristiansand til Lista for å etablere Swipload og minimere tungtransport uten gods på norske veier.

SOLGTE HUSET: Swipload-gründer Stian Vere skal digitalisere norsk transportnæring. Foto: Swipload
Teknologi

– Vi solgte huset i Kristiansand, og flyttet med tre barn til Lista, for å finansiere oppstarten, sier Stian Vere, en av to gründere i teknologiselskapet Swipload.

Økonomen hadde lagt bak seg 14 år i finansbransjen da han ble leder for et større transportselskap.

Hele prosessen er ineffektiv, kostnadskrevende og mange er avhengig av manuelt arbeid for å fylle opp biler med gods
Stian Vere, Swipload

– Det tok ikke lang tid før jeg innså at bransjen var underdigitalisert på megling av transportoppdrag, sier Vere.

– Hele prosessen er ineffektiv, kostnadskrevende og mange er avhengig av manuelt arbeid for å fylle opp biler med gods. I tillegg er det mange transportbedrifter som opplever økende konkurranse fra utlandet, fortsetter han.

Penger og miljø

Siden huset ble solgt har Vere bygget opp Swipload. Selskapet er en digital speditør som automatisk matcher veitransportbehov med ledig kapasitet. Løsningen, som er satt opp av det børsnoterte IT-konsulentselskapet Webstep  , er utviklet som en app for virksomheter og norske transportører med løyve.

Så langt er ikke inntektene all verdens, men rundt 300 transportselskaper har allerede registrert seg på plattformen.

– Vi tror digitalisering av transportnæringen kan føre til store endringer i bransjen. Det er både miljømessige og økonomiske gevinster som det er verdt å realisere, sier Vere.

Han viser til at transportsektoren står for 30 prosent av miljøutslippene i Norge, og halvparten av disse utslippene er relatert til vei.

– Vi vet i tillegg at en tredjedel av alle lastebiler i Norge går uten last, sier Vere, og fortsetter:

– Bransjen har store utfordringer med lav fyllingsgrad og lav lønnsomhet. Den utfordres også av utenlandske konkurrenter som driver sosial dumping med underbetalte sjåfører samtidig som de nedprioriterer sikkerheten.

Bedre utnyttelse

Gründeren peker også på at Transportøkonomisk Institutt har estimert en vekst i veitransporten på 60 prosent innen 2050.

– Vi kan ikke pøse på med tomme biler. Det må legges til rette for at norske biler fylles opp og vi når ikke klimamålene uten å gå fra manuelt arbeid med telefon og e-post til digital megling, sier Vere.

Bedre og mer digital samhandling vil gjøre det enklere for mindre aktører å fange opp ledige oppdrag uten omfattende nettverk når sjåførene er på vei tilbake etter endt oppdrag.

– Det blir bedre utnyttelse av eksisterende transportkapasitet, og veksten som kommer kan vi bære med kapasiteten som allerede finnes. Digitale speditører er en mer bærekraftig løsning, samtidig som det sikrer norske arbeidsplasser.

Med myndighetskrav om digitalisering av bransjen, tror Vere det er gode muligheter å få bukt med kabotasje – transport hvor en transportør fra et land driver transport mellom forskjellige destinasjoner innenfor et annet lands grenser. I EU/EØS-området kan en utenlandsk transportør utføre maksimalt tre transportoppdrag i løpet av syv dager.

– Det er ekstremt kostbart å følge opp problemet med ulovlig kabotasje. Men krav om digital dokumentasjon og digital samhandling på tvers av aktørene i bransjen vil kunne bidra til å redusere dette betydelig.

På investorjakt

Swipload er nå i en prosess der de åpner opp for eksterne investorer. Swipload-gründeren ønsker ikke å si noe om prisingen av selskapet, men forteller at de jakter et beløp i størrelsesorden seks millioner kroner som vil kunne drifte selskapet i 2–3 år.

– Det vil ta tid å bygge opp selskapet og skalere. Vi ser på resten av Skandinavia, men er avhengig av solide finansielle eiere, sier Vere.

Alt utviklingsarbeidet er tatt, og gjennom Webstep har selskapet fått et intuitivt brukergrensesnitt på plass. 

– Det er avgjørende for at våre mer enn 300 transportselskaper på plattformen skal ta den i bruk. Både store og små transportørene har kommet til oss uten noen form for markedsføring. Vi har heller ikke gjort oss synlige for kjøperne av transporttjenester. Biltema er en aktør som har allerede begynt å ta oss i bruk, sier Vere.

I tillegg til å formidle transportoppdrag er Swipload i samtaler med Forskningsrådet og Sintef for å sette opp en løsning som synliggjør klimaavtrykk ved transportoppdrag.

– Hensikten er å synliggjøre hvilke klimaavtrykk transport gir for kjøper og vil være ett av flere premisser som dukker opp ved valg av transportør, sier Vere.

Selskapet har i tillegg hyppigere avregninger enn det som er normen i bransjen.

– Vi avregner transportørene tre ganger i måneden. Det vil si at de få penger på konto samme måned som de har kjørt oppdraget. Det finner du ikke andre steder, sier Vere.

Swipload

  • Swipload er en digital speditør som automatisk matcher veitransportbehov med ledig kapasitet.
  • Løsningen er utviklet som en app for virksomheter og norske transportører med løyve.
  • Selskapet ble etablert i 2019, og åpen brukergruppe startet opp i mars 2020.
  • 300 norske transportselskaper er registrert i løsningen