Verdane-selskap sluker gründersuksess

Private equity-eide Zisson sluker gründerselskapet Socialboards for rundt 60 millioner kroner, og er sulten på flere oppkjøp i Norden og Europa.

FORTSATT PÅ KJØPER'N: – Vi har M&A på agendaen hver eneste dag, sier Zisson-sjef André Jensen. For øvrig fra venstre Anne Kristine Grude (gründer i Socialboards), Svein Ivar Aadnøy Larsen (strategiansvarlig i Zisson) og Erik Platou Lundquist (gründer i Socialboards. Foto: Anders Horntvedt
Teknologi

– Vi opplevde et kraftig oppsving i etterspørselen etter kontaktsenterløsningene i fjor. Med Socialboards på laget har vi som mål å vokse over 30 prosent organisk i år, sier André Jensen, daglig leder i Zisson.

Zisson har private equity-selskapet Verdane som hovedeier, og regner seg som en ledende leverandør av skybaserte telefoni- og kontaktsenterløsninger.

Zissons programvare Interact sørger for at selskaper som Equinor, Norwegian, Viasat og rundt 300 øvrige bedriftskunder får alle kommunikasjonskanaler inn på én programvareplattform.

Idéen er at kundesentre dermed kan få kundehenvendelsene inn i én oppgavestrøm, uansett om kunden foretrekker å ringe, legge inn meldinger fra Facebook Messenger, sende epost eller bruke chat.

Prises trolig til rundt 60 millioner

Nå kjøper selskapet konkurrenten Socialboards, som på bransjenettstedet Kampanje i desember ble omtalt som én av de 12 mest lovende martech-startupene i Norge.

Martech er en forkortelse for markedsføringsteknologi.

I likhet med Zisson leverer Socialboards en kundeserviceløsning for sosiale og digitale kanaler.

Kundelisten inkluderer blant andre Telia, Rema 1000, Avinor, NorgesGruppen, DNB, Brilleland og Sport1.

Gründerne av selskapet, Anne Kristine Grude og Erik Platou Lundquist, begynner å jobbe i Zisson. Med på lasset blir ytterligere én ansatt og ti innleide konsulenter.

Ved inngangen til 2021 hadde selskapet repeterende, årlige inntekter på rundt 10 millioner kroner. Det innebærer en vekst på rundt 45 prosent i 2020.

– Zisson kjøper Socialboards på bakgrunn av et svært godt samarbeid over lengre tid, samt at produktene og menneskene i Socialboards passer bra inn i Zissons strategi, både nasjonalt og internasjonalt, sier Jensen.

Partene vil ikke si noe om verdsettelsen, men gjengs verdsettelse av software as a service-selskaper med Socialboards’ omsetning og veksttakt ligger på rundt 40 millioner kroner.

Om man plusser på litt for prestisjefylte kunder og kontroll over selskapet, havner prisen på  rundt 60 millioner kroner.

Tilbyr software fra begge

Partene vil heller ikke dele detaljene i aksjonærfordelingen etter transaksjonen. Det er imidlertid klart at Zisson vil eie 100 prosent av Socialboards, og at ansatte i Socialboards vil reinvestere og bli aktive eiere på linje med øvrige ansatte i Zisson.

Inntil videre skal løsningene både fra Zisson og Socialboards utvikles hver for seg. 

På kontoret i Tollbugata har det fått et konkret uttrykk: I inngangspartiet henger logoen til både Zisson og Socialboards side om side, som likestilte parter.

Vi jobber kontinuerlig for å se på nye internasjonale markeder
André Jensen, Zisson

– Vi vil gradvis bygge en ny løsning med det beste fra begge verdener. Samtidig er det viktig at vi kan opprettholde en strategi der vi kan være fleksible på ulike former for pakketering, sier Jensen.

Zisson forventer at totale inntekter for 2020 ligger på rundt 70 millioner kroner, hvorav rundt 80 prosent er repeterende, månedlige inntekter.

Det er en økning på 20 prosent i fjor. Om man bruker samme verdsettingsmetode som på Socialboards, tilsier det en prising av Zisson på rundt 200 millioner kroner.

Coronapandemien har gitt selskapet muligheten til å levere samfunnskritiske løsninger til Helse Nord og Koronatelefonen til Oslo kommune, blant annet.

– M&A på agendaen hver eneste dag

Socialboards er Zissons oppkjøp nummer to siden 1. januar 2019.

– Vi kjøpte det svenske selskapet ClearIt i august 2019. Oppkjøpet ble gjort for å kunne både etablere oss raskere i det svenske markedet, samt at vi fikk mange nye ansatte med høy kompetanse for å styrke organisasjonen for fremtidig vekst, sier Jensen.

Socialboards

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter7,06,2
Driftsresultat−2,20,8
Resultat før skatt−2,30,8
Årsresultat−1,70,6

Eiere før transaksjonen: Epak (Erik Platou Lundquist og Anne Kristine R. Grude, 74,1 %), Espen André Bordvik (14,8 %), Founder's Fund (7,6 %), andre (3,5 %).

I en artikkel i Kapital i februar 2019 sa Jensen at de ville se på bedrifter med både 5 og 100 millioner kroner i omsetning. 

Zisson

(Mill. kr)2020 (prognose)2019
Driftsinntekter7054,5
Driftsresultat-−11,7
Resultat før skatt-−12,7
Årsresultat-−9,7

Eiere før transaksjonen: Verdane Capital (72,9 %), Krogsrud Invest (17,8 %), ansatte (9,3 ).

Både Sverige, Danmark og USA var potensielle vekstområder. Nå er vekstplanen modifisert litt.

– Vi har besluttet å styrke oss i det nordiske markedet, samt enkelte prioriterte land i Europa. Vi har M&A på agendaen hver eneste dag og vi jobber kontinuerlig for å se på nye internasjonale markeder, sier han.

VIL VOKSE I NORDEN OG EUROPA: André Jensen, daglig leder i Zisson. Foto: Anders Horntvedt

– Hva skjedde med USA-satsingen? 

– Etter at Zisson ble solgt til Verdane har vi fokusert på vekst i Skandinavia, samt å bygge organisasjonen. Vi har gått fra å være 14 ansatte til 50 i dag. Men løsningene våre brukes over hele verden og Socialboards har kunder i USA, så vi utelukker ikke at vi kommer til å gjøre fremstøt også i USA.