Byr på hele Q-Free

Rieber & Søn byr på samtlige aksjer i Q-Free. Tilbudet er på 4,70 kroner, aksjen handles til over 5 kroner.

BYR PÅ ALT: Rieber & Søn, som ledes av Fritz Rieber. Foto: Siv Dolmen
Teknologi

Da Rieber & Søn kjøpte drøyt 12 millioner aksjer i Q-Free  tilbake i desember, for 4,70 kroner pr. stykk, utløste Rieber-familiens investeringsselskap en plikt til å by på de resterende aksjene i bomteknologiselskapet.

Kjøpet da resulterte i en eierandel på 41,1 prosent for Q-Frees hovedaksjonær. Senere har Rieber & Søn konvertert obligasjoner til aksjer, og eierandelen deres nå er på 46,7 prosent.

Torsdag har Rieber & Søn fremsatt det pliktige tilbudet på samtlige resterende aksjer i Q-Free.

Prisen som tilbys, er den samme som ble gitt ved aksjekjøpet 15. desember – 4,70 kroner pr. aksje.

Q-Free-aksjen handles i 15-tiden torsdag til 5,50 kroner på Oslo Børs. Den seneste måneden har aksjen steget drøyt 14 prosent. 14. desember, dagen før Rieber & Søn utløste tilbudsplikten, endte Q-Free-aksjen på 4,80 kroner.

Tilbudsperioden starter i morgen, 15. januar, og varer til og med 12. februar klokken 16.30.

QFR
rieber & søn
Nyheter
Teknologi
Børs