Jakter femgangeren i fish tech

Seasmart-gründer Andreas Morland har fått med seg både tyskere og Bergen-baserte Sarsia Seed på eiersiden. 

STORT POTENSIAL I NÆRINGEN: – Vi er alene om vår løsning for miljømåling, sier Andreas Morland, daglig leder i Seasmart. Foto: Anders Horntvedt
Teknologi

– Kapitalen har i stor grad gått til utvikling som skal gjøre løsningen bedre, billigere, mer miljøvennlig og enklere å levere, fastslår Andreas Morland, daglig leder og gründer i Seasmart.

Bedriften har laget en drone for havbruksbransjen som blant annet måler temperatur, oksygennivå og lys i merdene.

På kundelisten står sjømatgiganten Lerøy Seafood, Osland Havbruk og Blom Fiskeoppdrett.

Finansavisen skrev i juli 2020 at Morland jaktet 6 millioner kroner for å utvikle bedriften videre. Halvparten skulle være investorkapital, resten offentlige støtteordninger.

– Tar i bruk teknologien

– Kapital hentet vi fra to nye investorer, Sarsia Seed og en tyske bEarly. Eksisterende eiere som Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) investerte også i denne runden, sier Morland.

Ifølge gründeren skjøt VIS skjøt inn 0,5 millioner kroner. bEarly Business Development satset like mye, mens tidligfasefondet Sarsia Seed gikk inn med 2 millioner kroner.

Ifølge Morland ble verdsettingen på 23 millioner. Det er mer enn en dobling sammenlignet med forrige emisjon i 2017, da selskapet ble selskapet priset til 10 millioner kroner.

– Kundene er positive, og vi ser at de tar i bruk teknologien mer og mer aktivt i driften. Det har vært eksempler både på hvordan målingene har avdekket ukjente utfordrende miljøforhold og bidratt direkte til å øke veksten hos kunden i daglig drift, fastslår Morland.

Snuser på femgangeren

Planen er å hente ytterligere 11 millioner kroner i ny kapital i løpet av 2021.

– Vi er inne i noen salgsprosesser nå. I den grad vi lander dem, vil det være veldig avgjørende for verdsettingen i neste runde. Vi sikter på en verdsetting på 50 millioner kroner, opplyser Morland. 

Hvis han får napp fra investorer på den prisingen, innebærer det at prisingen vil ha gått femgangeren på fire år.

I neste runde legger Morland primært vekt på hvilke dører og relasjoner en investor kan låse opp. 

– En kombinasjon av finansielle og industrielle interesser tror jeg vil være det beste for å drive frem vekst for Seasmart, mener han.

Vekstkapitalen har det seneste vært brukt til å utvikle en ny modell av Seasmart-dronen, med flere nye sensor og kapasiteter. Planen er at dronen blant annet skal rapportere turbiditet, altså partikkelkonsentrasjonen i en væske.

– Det har vært vanskelig å måle i merden tidligere på grunn av begrensninger i tilgjengelig teknologi. Vi har også satt fart i utviklingen av biomassemåling. Dette er jo noe næringen har etterspurt i lang tid, og her er vi i direkte konkurranse med flere selskaper, erkjenner Morland.

– Konkurransen er spisset

Idéen om å selge oppdretterne økt innsikt om innholdet i merdene er ikke Seasmart alene om å ha tenkt på.

Aquabyte, Optoscale, Ecotone, Stingray, lille Aquabio og konstellasjonen Sealab, CageEye og Bluegrove er andre norske aktører som jobber på spreng med å komme inn i samme marked.

– Vår løsning vil trolig være vesentlig rimeligere og den vil kunne leveres på samme enkle måte som i dag.

Seasmart

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter2,21,4
Driftsresultat−0,5−0,7
Resultat før skatt−0,5−0,7
Årsresultat−0,5−0,7
Eiere: Andreas Morland (40,6 %), Vestlandets Innovasjonsselskap (31,7 %), Stord Teknologi Invest (11,6%), Sarsia Seed Fond II (8,6 %), bEarly Business Development (2,2 %), andre (5,3 %).

– Hvordan ser du på konkurransebildet nå?

– Jeg mener det har spisset seg noe det siste året. Selv om vi er alene om vår løsning for miljømåling, er det mange som leverer løsninger for effektivisering av drift i havbruk. Her er det stort potensial i næringen, svarer Morland.