Jakter 30 millioner til gulsott-app

175.000 barn i året dør av gulsott. Barnelege Anders Aune påstår at han kan oppdage sykdommen i tide med mobilkamera og en pappskive.

GULSOTTGRÜNDER: – Vi er avhengige av å løfte og profesjonalisere selskapet, sier Anders Aune, daglig leder i Picterus.  Foto: Anders Horntvedt
Teknologi

– Frem til nå har vi i hovedsak levd på forsknings- og utviklingsmidler. Om ikke lenge får vi et sertifisert produkt som vi vil gå ut i markedet med. Da er vi avhengige av å løfte og profesjonalisere selskapet, sier Anders Aune, daglig leder og medgründer i Picterus.

Picterus har laget et billig mobiltelefonbasert system for å oppdage gulsott hos nyfødte.

Gulsott er en sykdom som rammer millioner av babyer hvert år, også i Norge. 

Symptomet er en svak gulfarge i huden, og den kan påvises definitivt ved en blodprøve som måler nivået av bilirubin i blodet.

175.000 dør hvert år

I 2011 var Aune, som er utdannet lege, på et forskningsbesøk i det afrikanske landet Tanzania. Der fikk han selv møte noen av de 175.000 barna som hvert år får hjerneskade av gulsott. I tillegg dør i gjennomsnitt 114.000 barn hvert år av sykdommen.

Oppdages gulsott i tide, kan sykdommen behandles enkelt, uten legemidler. Det holder at babyen ligger i en kasse som bades i lys i ett døgn.

GULSOTTBEHANDLING: Ved påvist gulsott kan barnet behandles uten legemidler i løpet av et døgn. Foto: Dreamstime

– I Tanzania fikk jeg en påminnelse på behovet for en billig og enkel måte å påvise gulsott på. Kunne det for eksempel være mulig å bruke mobilkamera til å detektere fargenyanser i huden? Problemet var at jeg ikke var i nærheten av å ha den tekniske kompetansen for å lage en slik løsning, sier Aune.

Han er utdannet barnelege, har jobbet på nyfødtintensiven på St. Olavs hospital i Trondheim, og har i tillegg tatt en mastergrad i folkehelse fra Yale University i den amerikanske delstaten Connecticut.

Men spesialist på optikk og app-design er han ikke.

Har fått 17 EU-millioner

– Gjennom mediene hadde jeg hørt om Lise Randeberg, som er professor i biofysikk og spesialist på optikk. Gunnar Vartdal, daværende masterstudent i fysikk, ble den tredje nøkkelpersonen i selskapet, i tillegg til Lise og jeg selv. Han ble rekruttert inn gjennom studentdelen av Ingeniører uten grenser, forklarer Aune.

Vi har utviklet et system som er basert på mange år med forskning
Anders Aune, Picterus

I dag er det 11 personer ansatt i selskapet, og Picterus har fått støtte fra EU-programmet Horizon 2020.

Selskapet har fått 17 millioner kroner fra EU, 3,3 millioner kroner i annen soft funding og 9 millioner kroner i investorkapital.

Blant investorene så langt er offshoreveteranene Harald Vartdal og Geir Lasse Kjersem, som har bakgrunn fra Spitzberg Holding, Gravifloat Technology og LMG Marin.

Løsningen ser enkel ut, og ifølge Aune fungerer den slik at en testskive med fargeprøver legges på pasientens hud og fotograferes med et vanlig mobilkamera gjennom en egen app.

Den nøyaktige fargesammensetningen i fargekortet er kjent, og brukes for å tolke bildedataene fra kamera opp mot lyset i rommet.

SATSER PÅ LAVKOST: Det mobilbaserte systemet fra Picterus konkurrerer med utstyr til 10.000 dollar. Foto: Anders Horntvedt

Kalibreringskortet av fotopapir, appen, et par eksponeringer med kameraet og analyse i en server skal være nok til å påvise om småbarnet har gulsott eller ei.

Starter i Tyskland og Nederland

– Vi har utviklet et system som er basert på mange år med forskning og som er testet på pasienter i flere studier, sier Aune.

Planen er å oppnå CE-sertifisering før høsten. 

Inntektene til Picterus skal dels komme fra salg av kalibreringskortet og dels fra repeterende inntekter ved bruk av appen.

– Vi konkurrerer mot utstyr til 10.000 dollar pr. enhet. I mange deler av verden er det urealistisk å ha tilgang til den typen utstyr. Å betale 300 dollar i året for en lisens eller én dollar pr. test til oss kan imidlertid være det, særlig hvis vi kommer i posisjon overfor bistandsorganisasjoner, sier Aune.

Før løsningen rulles ut for fullt overfor helsearbeidere i utviklingsland skal imidlertid Picterus passere flere milepæler.

Den første er å hente mellom 20 og 30 millioner kroner fra tidligfaseinvestorer. Inntil én million euro av dette har European Innovation Council Fund forpliktet seg til å matche.

Aune ønsker ikke å oppgi prisingen i emisjonen, men Finansavisen anslår at den ligger rundt 30–40 millioner kroner pre money.

Den andre milepælen er å skaffe løpende driftsinntekter.

Picterus

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter1,90,1
Driftsresultat−4,7−3,2
Resultat før skatt−4,8−3,2
Årsresultat−3,5−2,3
Eiere (før transaksjonen): Gunnar Vartdal (24,8 %), Anders Aune (24,8 %), Lise Randeberg (24,8 %), Vartdal Ventures (13,1 %), Geir Lasse Kjersem (7,9 %), andre (4,6 %).

– Vi starter med å skaffe driftsinntekter fra markeder i Europa, som Tyskland og Nederland. For mange i utviklede land vil det være enklere å ta en gulsottprøve med vårt utstyr enn å dra på sykehus. Vi ønsker å ta produktet dit behovet er størst, men det er ikke en rett vei frem, sier Aune.