Huddly mot børs – varsler emisjon

Selskapet priset til tre milliarder kroner før penger.

Teknologi

Huddly har hyret inn ABG Sundal Collier og Pareto Securities for å gjennomføre en rettet emisjon av både nye og eksisterende aksjer i forbindelse med noteringen på Euronext Growth Oslo, går det frem av en børsmelding.

Plasseringen vil bestå av omkring 19,1 millioner nye aksjer, tilsvarende ti prosent av antall utestående aksjer i selskapet, i tillegg til et salg av opptil 25,9 millioner eksisterende aksjer (hvorav 3,5 millioner vil bli utstedt etter utøvelse av opsjoner) fra et konsortium av dagens eiere. Videre følger en overtildelingsopsjon på opptil 4,5 millioner eksisterende aksjer.

Tegningskursen har blitt satt til 15,50 kroner, tilsvarende en prising av selskapet på 2.964 millioner kroner før penger basert på dagens 191,2 millioner utestående aksjer.

Fem hjørnestensinvestorer har forpliktet seg til å tegne aksjer for 350 millioner kroner, hvorav DNB Asset Management og Arctic Asset Management for henholdsvis 110 og 90 millioner kroner.

Les mer her.