Rettssak kostet dyrt

Induct bokførte 2,7 millioner i utgifter knyttet til rettssak i fjerde kvartal, og bunnlinjen ble dermed negativ. Inntektshalvering medvirket også.

RETTSTVIST: Rettstvisten med Alpha Blue Ocean og European High Growth Opportunities koster. Induct og adm. direktør Alf Martin Johansen bokførte 2,7 millioner i avsetninger og omkostninger. Foto: Eivind Yggeseth
Teknologi

 

Halvering av inntektene og ekstraordinære kostnader resulterte i underskudd for Induct i fjerde kvartal 2020.

De totale inntektene endte på 3,1 millioner kroner, ned fra 6,2 millioner i fjerde kvartal 2019. Salgsinntektene falt fra 4,0 til 3,1 millioner, som følge av nedgang i konsulentinntektene. Abonnementsinntekter gikk imidlertid noe opp.

Resultatet før skatt ble på minus 1,8 millioner, etter et overskudd på 2,2 millioner i fjerde kvartal 2019.

De ekstraordinære kostnadene beløper seg til 2,7 millioner kroner. De omfatter avsetninger og omkostninger relatert til rettstvisten mot Alpha Blue Ocean og European High Growth Opportunities.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) oppgis til 1,2 millioner kroner, mot 2,8 millioner for ett år siden. Bruttofortjenesten var på 95 prosent for plattforminntekter, opplyser selskapet, som venter at den vil holde seg på dette nivået.

Induct

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter3,16,2
Driftsresultat0,62,0
Resultat før skatt-2,21,8
Resultat etter skatt-2,21,8

Gjennomsnittlig inntekt pr. tusende annonsevisning – eCPM – oppgis til 17,65 kroner for forrige kvartal. Induct venter at denne skal opp til mellom 20 og 25 kroner i 2021.

Induct

  • Forretningsprogramvareutvikler for sosial innovasjon i bedrifter. 
  • Hovedvirksomheten er webplattformer som blir brukt i både privat og offentlig sektor. 
  • Adm. direktør er Alf Martin Johansen