Skal kuppe Hjerte-Norge med minisensor

Algeta-veteran Thomas Ramdahl og investor Harald Moræus-Hanssen setter millionbeløp på Appsens. Hjertesensoren har teknologi fra Kitron og Nordic Semiconductor under panseret.

STARTER I NORGE: – Produktet har et internasjonalt potensial, hevder Tord Ytterdahl (til venstre). Til høyre styreleder Thomas Ramdahl.  Foto: Anders Horntvedt
Teknologi

 

 

– Sånn jeg ser det, har Appsens rett og slett kommet med et uovertruffent produkt. I stedet for at pasienten skal ta på seg et tradisjonelt apparat for å måle hjerterytme, kan man bruke denne innretningen i stede. Den gir registrering av kontinuerlig hjerterytme i inntil 14 dager med høy teknisk kvalitet, sier Just Aaserud, allmennpraktiserende lege ved Smestad legesenter i Oslo.

Aaserud har sagt seg villig til å være sannhetsvitne for Appsens, et medtech-selskap med base i Lillesand.

Gründerselskapet har utviklet det de beskriver som en innovativ og banebrytende hjertesensor med navnet ECG247.

Appsens har utviklet sensoren i samarbeid med Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus, og hensikten er å forebygge hjerneslag, hjertesvikt og tidlig død. 

Kan jobbe, dusje og trene

På Smestad er den innovative hjertesensoren i daglig bruk. Fastlege Christian Biermann setter den på plass hos en pasient som har vært plaget av uregelmessig hjerterytme. 

SKAL SJEKKE HJERTERYTMEN I EN UKE: Fastlege Christian Biermann setter hjertesensoren ECG247 på plass hos Rima Seputyte. Foto: Anders Horntvedt

Rima Seputyte skal bruke måleren en uke, og kan både jobbe, dusje og trene med den.

– Alternativet er det vi kaller Holter-monitorering. Holter-overvåking er tungvint, med mange ledninger og kan brukes ett døgn, eller tre døgn med den mest moderne varianten. Uansett er det ikke sikkert at man får fanget opp uregelmessighetene, sier Biermann.

Algeta-veteran som styreleder

Initiativet til selskapet kom i 2017 etter at Sørlandet sykehus hadde etterlyst en mer effektiv måte å ta EKG-prosedyre på.

ECG247 benytter miniatyriserte sensorer for å måle hjerterytmen, og kommuniserer med pasientens mobiltelefon via bluetooth.

– Selskapet har vært gjennom et treårig utviklingsløp, der stikkordene har vært ny teknologi, robotisert produksjon, lavenergi Bluetooth-kommunikasjon, sikker skylagring, avanserte algoritmer og kunstig intelligens, sier Tord Ytterdahl, daglig leder i Appsens.

Styreleder i Appsens er Thomas Ramdahl. Han var daglig leder og senere operativ sjef i Algeta fra 2001 og frem til selskapet ble solgt til Bayer i 2014.

Avtalen er den desidert største transaksjonen i norsk biotekbransje noengang.

Aftenposten har tidligere regnet seg frem til at Ramdahl satt igjen med rundt 60 millioner kroner etter Algeta-salget.

Rima Seputyte får satt på hjertesensor ECG247 fra Appsens Foto: Anders Horntvedt

Inne hos Orkla og Aleris

Etter 20 millioner kroner i utgifter til utvikling ble sensoren lansert i markedet i november 2020. Inntil videre har ikke Appsens avtale med det offentlige helsevesenet. Pasienter som ønsker å bruke den, må dermed kjøpe sensoren selv for 1.899 kroner eller få låne den hos fastlegen.

Appsens har imidlertid distribusjonsavtale med Orkla om leveranser mot apotekene, og innledende samtaler og dialog med alle de tre store apotek-kjedene er i gang. Planen er at sensoren skal være tilgjengelig i apotekene innen sommeren.

Også det private helsekonsernet Aleris har besluttet å innføre ECG247 som del av allmennlegetilbudet ved sykehusene.

Appsens

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter2,21,5
Driftsresultat−8,8−1,0
Resultat før skatt−9,0−1,2
Årsresultat−9,0−1,2

– Det er stort fremskritt for oss, sier Ytterdahl.

Prises til 111 millioner kroner

Tidlig i februar hentet Appsens 20 millioner kroner i vekstkapital til en verdsetting post money på 111 millioner kroner. Inn på eiersiden kom blant andre investor Harald Moræus-Hanssen, lege Erik Bendvold samt Axel Bendvold, leder for eiendomsavdelingen i Fearnly Securities.

Moræus-Hanssen er ifølge Kapitals 400-liste god for 1,5 milliarder kroner.

– Det er en god verdsetting, men potensialet er stort. Hver eneste dag blir det foretatt inntil 3 millioner EKG-prosedyrer på verdensbasis, og det burde ha vært mange flere, sier Ramdahl.

Topp 10 i Appsens

SelskapPersonAndel
Bjørn Breien ASBjørn Breien18,7%
Fensli Consulting ASCTO Rune Fensli18,7%
Corsult ASCMO Jarle Jortveit9,4%
Agder Næringsselskap AS-8,3%
Bogaard Consulting ASStyremedlem Børge Bogaard7,1%
-Ole Andreas Sandberg7,1%
Lucellum ASKjell Aaser5,4%
Gremsdalen Invest ASCEO Tord Ytterdahl4,8%
Erbe Invest ASErik Bendvold4,1%
Uthalden ASHarald Moræus-Hanssen4,1%

– Hvor lett er det for Appsens å lykkes som et lite selskap?

– Det vesentlige er å finne gode distribusjonspartnere. Det er krevende å bygge opp salg i utlandet. Nå starter vi i Norge, og produktet har et internasjonalt potensial, så vi er i interessante samtaler med distribusjonskanaler utenfor Norge, svarer Ytterdahl.

Sensoren blir laget hos børsnoterte Kitron i Arendal, og mens Nordic Semiconductor forsyner Appsens med komponenter til dataprosessering og bluetooth-kommunikasjon.

MÅLER HJERTERYTME LØPENDE: ECG247 kommuniserer med pasientens mobiltelefon via bluetooth. Foto: Anders Horntvedt