Mintra-løft etter guiding

E-læringsselskapet Mintra Holding sikter på høy vekst og en EBITDA-margin på 35-40 prosent i 2021.

TREG START: En av hovedeierne solgte mer enn ventet da Mintra Holding og konsernsjef Scott Kerr (som ringer med bjellen) gikk på børs i fjor, noe som preget kursutviklingen til e-læringsselskapet den første tiden. Foto: NTB
Teknologi

 

Mintra Holding fikk et etterlengtet løft i forbindelse med fremleggelsen av tallene for 4. kvartal og selskapets kapitalmarkedsdag torsdag i forrige uke.

EBITDA-marginen i kvartalet steg kraftig tross omsetningsfall, og konsernsjef Scott Kerr kunne legge frem selskapets mål for 2021 som tilsvarer en organisk vekst på 10 prosent og en EBITDA-margin på 35–40 prosent. 

Den nye guidingen og rapporten for 4. kvartal fikk aksjen til å stige over 6 prosent mot slutten av forrige uke.

Vanskelig start

Mintra Holding har delt opp virksomheten i de tre enhetene e-læring, HCM Programvare og konsulent, der HCM var det største forretningsomårdet i 4. kvartal med over 40 prosent av omsetningen. E-læringsselskapet sikter seg inn mot virksomheter innen olje- og gassindustrien, bygg og anlegg samt maritim, der satsningen mot havbruk inngår.

Selskapet utvikler og distribuerer programvareløsninger slik at kundene kan utvikle og styre personalressurser som oppfyller ulike krav til sikkerhetsregler og krav til operasjonell effektivitet.

Mintra betjener typisk all opplæring, HR og styring av lønns- og arbeidsforhold. Hovedproduktet er Trainingportal som er et lærings- og kompetansestyringssystem, som gir en online portefølje med over 1.400 e-læringskurs til over 1,7 millioner arbeidstakere.

Mintra Holding hadde 109 millioner kroner i årlige abonnementsinntekter (ARR), eller litt over halvparten av omsetningen, ved utgangen av 2020. I tillegg utgjorde forutsigbare kjøp 48 prosent av omsetningen, noe som vitner om en forutsigbar inntektsmodell.

Mintra Holdings forretningsområder

(Mill. kr)20202019
E-læring77,792,8
HCM83,668,4
Konsulent44,070,8
Totalt205,3232,0


1–2 oppkjøp

For litt over en uke siden varslet Mintra at de kjøper Safebridge, en tjenesteleverandør innen digital kompetansehåndtering og -læring for maritime mannskaper. Oppkjøpet er med på å løfte Mintras vekstmuligheter i den globale maritime sektoren, og gjøre det enklere å øke markedsandelen raskere.

Da Mintra gikk på børs hentet selskapet 500 millioner kroner. 276 millioner er brukt til å betale gjeld, mens Safebridge-oppkjøpet kostet selskapet rundt 60 millioner kroner. Inkludert kontanter selskapet har generert sitter dermed Mintra med rundt 170 millioner kroner i banken.

I tillegg til de kortsiktige 2021-målene, gikk Kerr og Mintra-ledelsen ut med sine mål på litt lenger sikt på kapitalmarkedsdagen. 

Her legger selskapet opp til en organisk vekst på 15 prosent, en EBITDA-margin fra den underliggende driften på over 40 prosent og 1-2 oppkjøp per år som skal gi mellom 50 og 75 millioner kroner i årlig omsetning.

Mintra Holding

(Mill. kr)4.kv/204.kv/1920202019
Driftsinntekter43,757,2205,3232,0
Driftsresultat6,1−12,350,017,5
Resultat før skatt7,0−27,810,3−28,7
Resultat etter skatt7,0−29,110,6−29,5