Sterkt fra ESG-nykommer

Cambi leverte varene i fjerde kvartal og for 2020 som et hele. 

STERKT: Cambi leverte godt i fjerde kvartal og 2020. Til venstre: Per Lillebø, daglig leder i Cambi. Til høyre: Eirik Fadnes, konsernsjef i Cambi. Foto: Cambi
Teknologi

Kloakkslamselskapet Cambi leverte et sterkt fjerde kvartal. 

Selskapet økte inntektene med over 40 prosent fra 67,4 millioner i fjerde kvartal 2019 til 95,2 millioner i fjerde kvartal 2020.

Driftsresultatet ble noe redusert til 9 millioner fra 12,2 millioner som følge av en liten økning i lønnsutgifter og mer enn dobling i kostnader i forbindelse med salg av produkter.

Takket være en gevinst på 8,5 millioner i investeringer mot et tap på 9,8 millioner samme periode i fjor, endte bunnlinjen på 13,7 millioner i pluss mot 3,9 millioner i fjor.

Ordreserserven har blitt nær doblet fra fjoråret fra 221 millioner til 438 millioner i 2020.

– Cambi har navigert godt gjennom et utfordrende år og hentet frem prosjekter fra ordrereservene, sier Eirik Fadnes, konsernsjef i Cambi.

I 2020 signerte selskapet sine første kontrakter i Ukraina og Hongkong i tillegg til to prosjekter i både USA og Storbritannia.