Jakter milliardmarked – skal hente 150 millioner

– Unikt produkt og globalt milliardmarked, lokker Spinchip-sjef Morten Jurs. Med Carnegie på laget jakter Investinor og Sintef kapital til diagnosenes Nespresso-maskin. 

– ENORMT STORT: – Det som trigget meg til å begynne i Spinchip er hvor enormt stort markedet for point of care-baserte diagnostikktjenester er, sier daglig leder Morten Jurs (til høyre). Til venstre gründer Stig Morten Borch. Foto: Anders Horntvedt
Teknologi

– Det som trigget meg til å begynne i Spinchip er hvor enormt stort markedet for point of care-baserte diagnostikktjenester er. Bare innenfor hjerte- og karsykdommer er det globale markedet over 2 milliarder dollar årlig. Tar man med annen diagnostikk snakker vi om 13 milliarder dollar, sier Morten Jurs, daglig leder i Spinchip Diagnostics. 

Selskapet har utviklet en diagnoseplattform for å analysere medisinske prøver fra pasienter på minutter. 

Blodprøvenes Nespresso-maskin, er innretningen blitt kalt. Grunnen til at Spinchip-teamet bruker denne sammenligningen er at egenskapene ved den patentbeskyttede analysebrikken kan endres avhengig av hva operatøren ønsker å få svar på.

I første omgang har Spinchip konsentrert seg om analysebrikker for å stille diagnosen for hjerteinfarkt og hjertesvikt, der det er kritisk å få raskt svar. 

Men med relativt enkle modifikasjoner skal operatøren foruten hjerte-kar-sykdommer, også kunne påvise en rekke andre sykdommer som inflammasjon eller virussykdommer som covid-19.

INNHOLD TIL Å SKIFTE UT: Med utstyr fra Spinchip kan operatøren undersøker blodprøver for hjerte-kar-sykdommer, inflammasjon eller virussykdommer som covid-19. Foto: Spinchip Diagnostics

216 millioner kroner er gått med

Siden starten i 2012 er rundt 216 millioner kroner gått med til å utvikle det selskapet betegner som banebrytende teknologi.

Av det er rundt 145 millioner kroner kommet fra investorer som Investinor, Sintef Venture, Tronrud Engineering og MP Pensjon, mens det resterende er kommet fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Ved nyttår kom Jurs inn som ny Spinchip-sjef etter at Jostein Dalland sluttet for å begynne som sparesjef i Sbanken.

Jurs har tidligere vært konsernsjef i Pronova Biopharma, som var på børs i seks år fra 2007. 

Pronova driver forskning, utvikling og produksjon av marine omega-3-deriverte legemidler.

Fiskeoljefabrikken startet under navnet Jahres Fabrikker i Sandefjord i 1935, har vært eiet av Hydro og Ferd. I 2013 ble bedriften kjøpt av tyske BASF og tatt av børs.

Etter BASF-oppkjøpet ble Jurs konsernsjef for bedriftshelsetjenesten Stamina Group, som nå heter Avonova. 

De seneste fem årene har han vært partner i investeringsselskapet Pegasus Industrier.

– Jeg fikk flashback til Pronova Biopharma da jeg ble introdusert for Spinchip. Det er mange paralleller mellom suksessen Pronova hadde og potensialet som ligger i Spinchip. Den viktigste er at man har et unikt produkt og globalt milliardmarked å jobbe med, sier Jurs.

SER SUPERPOTENSIAL: – Jeg fikk flashback til Pronova Biopharma, sier Morten Jurs, daglig leder i Spinchip. Foto: Anders Horntvedt

Emisjon gikk sånn passe

I juni 2020 skrev Finansavisen at selskapet jaktet 60 millioner kroner i vekstkapital.

Emisjonsrunden gikk sånn midt på treet: I slutten av juli stoppet pilen på 24 millioner kroner som de eksisterende eierne skjøt inn.

Selskapet var i kontakt med rundt 20 kapitalmiljøer, men pengene var vanskeligere å få inn enn hva styret håpet på.

– Vi gjennomførte en emisjon, men dette var midt i den verste coronadepresjonen. Det var en tung periode å hente penger i. Den raskeste måten å skaffe kapital på var å gå til de eksisterende aksjonærene, sier gründer og teknologiansvarlig Stig Morten Borch.

I tillegg konverterte selskapet i tillegg rundt 25 millioner kroner i gjeld fra aksjonærer i desember 2020,

Emisjonen sommeren 2020 verdsatte selskapet til rundt 160 millioner kroner pre money.

Diagnose i milliardklassen

Teknologien i selskapet bygger på arbeid fra Borch.

Borch har tidligere laget kjerneteknologi for Nycocard fra Nycomed samt Afinion fra Axis-Shield, som i dag er eid av markedsleder Abbott.

Begge er blitt beskrevet som internasjonale diagnoseplattformer i milliardklassen.

Nå har Spinchip hyret inn Carnegie og økt innsatsen: Målet er nå å hente 150 millioner kroner til en prising på 200 millioner pre money.

– Etter påske starter arbeidet med å presentere arbeidet for investorer på ny. Vi har gjennomgått markedet, potensialet og hatt god teknologisk utvikling, sier Jurs.

Planen har vært og er å utvikle Spinchip til å bli et norsk industrieventyr.

– Det står 100 prosent ved lag. Teknologien blir utviklet på Skøyen og vil bli produsert på Skøyen, så derfor er vi i ferd med å bygge opp et produksjonsapparat her. For å få solgt produktene vil vi inngå partneravtaler med internasjonale leverandører. På det feltet pågår det veldig lovende samtaler, sier Jurs.

Planen er å få ferdigstilt emisjonen i første halvdel av mai.

– Vi ønsker oss en hovedinvestor med kompetanse innenfor diagnostikk, gjerne kombinert med en finansiell investor med kompetanse og helseteknologi. Carnegie kommer til å bruke hele sitt apparat med innsats både i Norge og Sverige, sier Jurs.

– Ligger børsnotering i kortene?

– Børs vil være en exit-mulighet for en investor, og en annen mulighet vil være oppkjøp. Vi ønsker ikke å ta selskapet på børs før vi har lansert produktet vårt kommersielt, trolig i annet halvår 2023. I mellomtiden tror vi dette kan bli en veldig attraktiv investering, sier han.

Spinchip Diagnostics

(Mill. kr)20202019
Driftsinntekter7,04,5
Driftsresultat−15,2−13,3
Resultat før skatt−18,1−13,3
Årsresultat−13,1−9,5

Eiere: Investinor (38,3 %), Sintef Venture (18,2 %), MP Pensjon (8,7 %), Tronrud Engineering (6,8 %), andre (28,0 %).