Bekrefter fisjon og børsnotering av Vow Green Metals

Vow har bestemt seg for å skille ut Vow Green Metals og ta biokarbonvirksomheten på Euronext Growth. Det er den beste løsningen, ifølge selskapet.

Publisert 8. april 2021 kl. 13.29
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 273 ord
SKILLER UT: Vow og adm. direktør Henrik Badin planlegger utskillelse og børsnotering av Vow Green Metals. Foto: CF-Wesenberg

 

Tidligere i år meldte Vow om planer om utskillelse og børsnotering av Vow Green Metals. Vow Green Metals skal bygge, eie og drifte anlegg for produksjon av biokarbon og CO2-nøytral gass til metallindustrien, basert på teknologi fra Vow.

Nå bekrefter Vow at det blir noe av utskillelsen – og at planen er å søke om notering på Euronext Growth i forbindelse med fisjonen.

Både styre og ledelse i Vow har konkludert med at en fisjon vil være den beste løsningen for å legge til rette for ytterligere vekst og økte aksjonærverdier, heter det.

Skiller ut 6,5 prosent

Nå som fisjonen er bestemt, presenteres også flere detaljer ved fisjonsplanen – som er betinget av godkjennelse fra Vow-aksjonærene i en ekstraordinær generalforsamling neste måned.

Styrene i Vow og Vow Green Metals er enige om at 93,5 prosent av dagens totale virksomhet forblir i Vow, mens resterende 6,5 prosent overføres til Vow Green Metals.

Fisjonen foreslås gjennomført ved en aksjekapitalreduksjon i Vow, ved at pålydende verdi av hver aksje reduseres med 0,0065 kroner, fra 0,1000 til 0,0935. Samtidig gis Vow-aksjonærene rett til én ny aksje i Vow Green Metals for hver Vow-aksje de eier – og Vow-aksjonærene vil få en tilsvarende andel i det nye selskapet som de har i Vow i dag.

Det vil også bli gjennomført en aksjekapitalforhøyelse på 150 millioner kroner i Vow Green Metals som skal sikre at Vow beholder en eierandel på cirka 30,5 prosent når fisjonen trer i kraft.

Videre opplyses det at fisjonen ikke vil ha noen implikasjoner for de ansatte i Vow. Inntil videre vil Vow Green Metals ledes midlertidig av Vow-sjef Henrik Badin.