Argeo hentet 175 millioner kroner

Teknologi

Geo-ingeniørselskapet Argeo som nyllg søkte opptak til handel på Euronext Growth har hentet inn 175 millioner kroner. Pengene ble hentet gjennom å utstede drøyt 21,3 millioner nye aksjer i en rettet emisjon til en kurs på 8,20 kroner. 

I forkant av emisjonen skal et velkjent «family office» ha forpliktet seg til å tegne seg for aksjer til 35 millioner kroner. I tillegg skulle styreleder Jan P. Grimnes, gjennom sitt selskap Redback AS tegne seg for 10 millioner kroner. Før pengene ble hentet var Argeo priset til cirka 50 millioner kroner.

Selskapet er ventet å debutere på Euronext Growth 26. april.