Økte inntektene og bedret resultatet – opprettholder frisk guiding

Kitron økte inntektene i første kvartal, men resultatet før skatt ble det samme som i fjor. 

LA FREM TALL: Konsernsjef Peter Nilsson i Kitron. Foto: Kitron
Teknologi

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

 

Produksjonsselskapet Kitron økte driftsinntektene til 938 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med 878 millioner i samme periode i fjor, ifølge kvartalsrapporten til selskapet. 

Resultatet før skatt endte på 52 millioner kroner, det samme som i fjor. 

Driftsresultatet løftet seg til 65,4 millioner kroner, fra 58,4 millioner kroner i 2020, mens EBITDA utgjorde 90 millioner kroner, opp fra 83 millioner i første kvartal 2020. Ordrereserven endte på 2.060 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, omtrent det samme som samme periode i fjor. 

Økningen i ordrereserven kom innen sektorene Elektrifisering, Konnektivitet og Industri. Reserven innen medisinsk utstyr gikk ned som ventet. Justert for endringer i valutakurser endte økningen i reservene på åtte prosent, sammenlignet med 2020. 

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det fortsatt venter driftsinntekter på 3.900-4.200 millioner kroner og en EBIT-margin på 6,8-7,4 prosent i 2021. Det tilsier i snitt driftsinntekter på 975-1.050 millioner kroner pr. kvartal.

«Utsiktene for 2021 innebærer at Kitron er tilbake på sin langsiktige bane for inntekter og lønnsomhet etter eksepsjonell vekst i 2020, i stor grad drevet av corona-relatert etterspørsel innen medisinsk utstyr. Veksten drives av sektorene Konnektivitet, Elektrifisering og Industri. Det forventes at sektoren Medisinsk utstyr blir normalisert og i tråd med tidligere år. Utsiktene for Forsvar/Luftfart er noe svakere», fremgår det av rapporten. 

Les hele kvartalsrapporten her

Kitron 

(Mill. kr)1. kv./211. kv./20
Driftsinntekter938878
Driftsresultat65,458,4
Resultat før skatt52,352,3
Resultat etter skatt44,740,9

Kitron

  • Norsk selskap innen produksjon av elektronikk med hovedkontor på Billingstad i Asker. 
  • Konsernsjef er Peter Nilsson. 
  • Grunnlagt i Arendal på 1960-tallet. 
  • Største aksjonær er Egil Dahl gjennom Velven Gård.