Volue til Oslo Børs

Oslo Børs godkjenner Volue for opptak til handel på Oslo Børs.

Teknologi

 

Oslo Børs har vedtatt å ta aksjene i Volue opp til handel på Oslo Børs, ifølge en melding. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. 

Selskapet søkte seg til Oslo Børs 18. mars i år, og ble notert på Euronext Growth i oktober i fjor.

Det er gitt dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år.

«Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridiske enheter», heter det i meldingen.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 18. juni 2021.