Arctic Securities støttekjøper aksjer for titalls millioner

Arctic Securities støttekjøper aksjer i børsferskingen Tekna Holding.

ARCTIC STØTTEKJØPER: Morten Henriksen (t.v.) er adm. direktør i Tekna Holding. Her sammen med konsernsjef Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani som er styreleder i det børsnoterte selskapet. Foto: Arendals Fossekompani
Teknologi

 

Tekna Holding, som fremstiller pulver av metaller som aluminium, nikkel og kobber til bruk i 3D-printing, batterier og elektronikk, ble notert på Euronext Growth tirsdag 30. mars.

I perioden 30. mars til 21. april har Arctic Securities, som stabiliseringsleder for Tekna Holding, gjennomført støttekjøp på nesten 2,55 millioner aksjer.

De fleste aksjene ble kjøpt for i underkant av 27 kroner stykket.

Før noteringen hentet selskapet 750 millioner kroner i en emisjon som var flere ganger overtegnet. Aksjene ble solgt for 27 kroner i emisjonen.

Hjørnestensinvestorer i emisjonen var blant andre Lugard Road Capital, Norron, Andenæsgruppen og Blackcrane. Storebrand- og Delphi-fond deltok også.

Tekna Holding

  • Etablert i Canada i 1999. 
  • Har fabrikker i Canada og Frankrike. 
  • Kjøpt opp av Arendals Fossekompani i 2014.
  • Produserer metallpulver til bruk i 3D-printing, batterier og elektronikk. 
  • Hentet 750 millioner kroner i en emisjon i slutten av mars. Arendals Fossekompani forblir største aksjonær også etter noteringen. 
  • Ble i forbindelse med emisjonen verdsatt til 2,7 milliarder kroner. 
  • Ble notert på Euronext Growth tirsdag 30. mars.