KjøpLogg inn

Smartoptics Group sikter på børs – vil hente en kvart milliard

Smartoptics Group melder onsdag at selskapet vil hente inn inntil 250 millioner kroner samt søke om notering på Euronext Growth.

Publisert 26. mai 2021 kl. 09.54
Oppdatert 26. mai 2021 klokken 09.59
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 337 ord
BØRS: Adm. direktør Magnus Grenfeldt i Smartoptics mener selskapet er godt posisjonert for videre vekst. Nå sikter selskapet mot børs. Foto: Smartoptics

Datatrafikkselskapet Smartoptics Group vurderer en rettet emisjon på opptil cirka 250 millioner kroner i nye og eksisterende aksjer, melder selskapet onsdag.

I tillegg har selskapet søkt om notering på Euronext Growth.

Kursen har blitt satt til 10,38 kroner pr. aksje, som gir en verdsettelse før emisjonen på om lag 900 millioner kroner. 

Emisjonen består av opptil 9,6 millioner nye aksjer, tilsvarende et proveny på 100 millioner kroner, samt et sekundærsalg av eksisterende aksjonærer på 12 millioner aksjer. Det er også en overdelingsopsjon på 2,4 millioner aksjer.

Provenyet fra emisjonen vil bli brukt til å søke organiske vekstinitiativer, i tillegg til generelle forretningsformål. Selskapet leverer optiske nettverksløsninger.

I en pressemelding fra selskapet skriver adm. direktør i Smartoptics Magnus Grenfeldt at selskapet er godt posisjonert for vekst i et marked som er på vei opp.

Ligger an til økt lønnsomhet

I 2020 hadde Smartoptics driftsinntekter på 34,8 millioner dollar med en ebitda-margin på seks prosent. Selskapet målsetter driftsinntekter på 100 millioner dollar med en ebitda-margin på 15-18 prosent innen 2025/2026.

«Vi har vunnet en rekke nye kontrakter i løpet av kvartalet, blant annet Post Luxembourg, Vapor.ioog en stor amerikansk nettverksleverandør vi ikke kan navngi nå. Dermed ligger det an til at også 2021 blir et godt år med tanke på vekst og økt lønnsomhet», uttaler Grenfeldt i meldingen.

Tre hjørnestensinvestorer har tegnet seg for og vil bli allokert aksjer for rundt 95 millioner kroner. Investorene er Danske Invest, Ålandsbanken og Varner Invest.

Første handelsdag er ventet å være på eller rundt 9. juni.

Smartoptics

  • Smartoptics tilbyr optiske nettløsninger og komponenter for den nye generasjonen av åpne nett.
  • Selskapets teknologi gjør det mulig for kundene å oppgradere sine datanettverk i takt med økende krav til overføringshastighet, kapasitet og kvalitet.
  • Selskapets viktigste markeder er USA, Canada og Vest-Europa.
  • Leverer løsninger til  bedrifter, offentlige aktører, skyleverandører, kabel- og teleoperatører.
  • Driftsinntektene har i snitt vokst med 27 prosent til USD 34,8 millioner i perioden 2017-2020. EBITDA-marginen var 6,4 prosent i 2020.
  • Har hovedkontor i Oslo, og har i tillegg en betydelig virksomhet i Stockholm.
  • Hovedaksjonærer før børsnoteringen er Thomas Ramm, Harald Kristofer Berg og Einar Caspersen.