Huddlestock Fintech hentet om lag 34,8 millioner kroner i sin fortrinnsrettsemisjon.

Det fremgår av endelige resultater fra kapitalinnhentingen på mellom 30 og 50 millioner kroner, ifølge en melding fra selskapet tirsdag kveld.

Bruttoprovenuet gir Huddlestock tilstrekkelige midler til å fortsette med kjøpet av Visigon og tilstrekkelig arbeidskapital, likviditet og vekstkapital i overskuelig fremtid, opplyses det.

Selskapet fastholder i meldingen guidingen for 2021 om en EBITDA på 5,3 millioner kroner og er trygg på å levere solide resultater i andrekvartal 2021.