Milliardoppkjøp og Mercell-emisjon i boks

Mercell Holding har fullført finsk milliardoppkjøp.

OPPKJØP OG EMISJON: For Mercell Holding og toppsjef Terje Wibe. Foto: Siv Dolmen
Teknologi

 

Mercell Holding har signert avtale om kjøp av alle aksjene i den finske e-anbudsleverandøren Cloudia for 102,5 millioner euro på kontant- og gjeldfri basis, går det frem av en børsmelding sendt ut tirsdag kveld. Meldingen kommer etter at selskapet tidligere tirsdag opplyste om sin intensjon om å kjøpe Cloudia.

Som en del av finansieringen har Mercell hentet 400 millioner kroner i bruttoproveny gjennom en rettet emisjon på drøyt 46,2 millioner nye aksjer til kurs 8,65 kroner.

Emisjonen ble dermed gjort til 3 prosent rabatt på tirsdagens sluttkurs 8,92 kroner.

For å levere aksjene til investorene som ble tildelt aksjer vil Viking Venture 16 AS og Viking Venture 16B AS låne ut henholdsvis 20,8 og 25,4 millioner av sine aksjer i selskapet.

I tillegg har Mercell til intensjon å gjøre en «tap issue» 500 millioner svenske kroner i en eksisterende obligasjon som på nåværende tidspunkt er på 1,2 milliarder svenske kroner. Rammen er på to milliarder svenske kroner.