Smartoptics er nå klar for Euronext Growth

– Børsnoteringen er en milepæl i Smartoptics 'historie, understreker administrerende direktør Magnus Grenfeldt.

BØRSKLAR: Adm. direktør Magnus Grenfeldt i Smartoptics. Foto: Smartoptics
Teknologi

 

Smartoptics er nå klar for Euronext Growth etter å ha gjennomført en rettet emisjon på 100 millioner kroner. Aksjene ble solgt for 10,38 kroner stykket, hvilket priser selskapet til rundt 1 milliard kroner etter emisjonen. Blant investorene finner vi Danske Invest, Ålandsbanken og Varner Invest. 

Transaksjonen inkluderte et sekundært aksjesalg på 150 millioner kroner.

– Børsnoteringen er en milepæl i Smartoptics 'historie. Som et børsnotert selskap er vi nå nærmere våre ambisjoner om å nå 100 millioner dollar i omsetning og 15-20 prosent EBITDA-margin innen 2025-2026, sier administrerende direktør Magnus Grenfeldt i en melding.

I 2020 hadde Smartoptics en omsetning på 34,8 millioner dollar og en EBITDA-margin på 6 prosent. Smartoptics skriver i en børsmelding at starten på 2021 har vært sterk, og at inntektene i første kvartal økte med 52 prosent til 10 millioner dollar, noe som ga en EBITDA-margin på 13,8 prosent.

Smartoptics

  • Smartoptics tilbyr optiske nettløsninger og komponenter for den nye generasjonen av åpne nett.
  • Selskapets teknologi gjør det mulig for kundene å oppgradere sine datanettverk i takt med økende krav til overføringshastighet, kapasitet og kvalitet.
  • Selskapets viktigste markeder er USA, Canada og Vest-Europa.
  • Leverer løsninger til  bedrifter, offentlige aktører, skyleverandører, kabel- og teleoperatører.
  • Har hovedkontor i Oslo, og har i tillegg en betydelig virksomhet i Stockholm.
  • Hovedaksjonærer før børsnoteringen er Thomas Ramm, Harald Kristofer Berg og Einar Caspersen.