Vestland Invest, et selskap kontrollert av Erik Langaker, som er styremedlem i Zalaris, har kjøpt 25.000 aksjer teknologiselskapet, til 63,77 kroner pr. aksje, ifølge en børsmelding. 

Etter transaksjonen på drøyt 1,6 millioner kroner eier Langaker direkte og indirekte 905.659 aksjer i Zalaris.