Samler Kahoot-aksjer

Jan Haudemann-Andersen flytter på aksjer i Kahoot og Vaccibody.

Publisert 10. sep. 2021 kl. 17.05
Oppdatert 10. sep. 2021 klokken 20.02
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 139 ord
INTERN FLYTTING: Jan Haudemann-Andersen. Foto: Iván Kverme

Datum Opportunity har fredag solgt 28 millioner aksjer i Kahoot til Datum i en interntransaksjon som ikke innebærer salg av aksjer på gruppenivå i Datum Group, fremgår det av en melding fredag.

Etter transaksjonen har Datum Opportunity ingen aksjer i Kahoot.

Den samlede beholdningen i Datum Group er om lag 40,13 millioner aksjer, tilsvarende 8,4 prosent, opplyses det.

Haudemann-Andersen har fredag også foretatt endringer i sitt eierskap i Vaccibody.

Samlet beholdning er fortsatt 40,26 millioner aksjer, men fordelingen på selskapene Datum, Datum Invest, Datum Vekst, Datum Opportunity og Datum Finans er endret.

Det innebærer at Haudemann-Andersen ikke lenger eier Vaccibody-aksjer gjennom Datum Invest og Datum Vekst, men har 11,6 millioner aksjer gjennom Datum (mot tidligere 32,6 millioner), 26,0 millioner aksjer gjennom Datum Opportunity (mot tidligere null) og 2,4 millioner aksjer gjennom Datum Finans (mot tidligere null).