KjøpLogg inn

Røkkes skjulte milliardsmell

Aker-selskapet Cognite timet markedet perfekt og hentet penger til en prising på 13,3 milliarder kroner i fjor. Nå kan verdiene ha falt med opp mot 40 prosent.

Publisert 25. jan. 2022 kl. 21.02
Oppdatert 28. jan. 2022 klokken 20.14
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 878 ord
STORAKSJONÆR: Kjell Inge Røkkes Aker Capital eier 50,5 prosent av IT-selskapet Cognite, som på kort tid har blitt verdsatt til mange milliarder. Kraftig multippelfall gjør imidlertid et innhugg i verdiene. Foto: Iván Kverme

Det er få ting som er mer stressende enn børskurser som blinker rødt. På børs er det ingen gjemmesteder og man får daglig påminnelser om tingenes tilstand. 

Kjell Inge Røkkes Aker har sett store papirverdier fordufte på børs den seneste tiden med fornybarparaplyen Aker Horizons i spissen. 

Når børsen stuper er det et langt mer komfortabelt å være investert i unoterte aksjer – helt frem til det kommer en transaksjon og ny markedsverdi blir satt.

I Aker-systemet blir det unoterte SaaS-selskapet Cognite (programvare som tjeneste, red.anm.) sett på som en juvel. Kjell Inge Røkke har faktisk gått så langt i å si at Cognite kommer til å bli blant det største i Aker-imperiet.

«I dag utgjør olje- og gass 60–65 prosent av våre verdier. Men om du ser fem til ti år frem i tid, vil IT utgjøre mellom 50 prosent og to tredjedeler av verdiene i Aker», var den dristige spådommen fra Røkke i forbindelse med Pareto-konferansen i september i 2020.

Perfekt timing

Røkke har hatt stor suksess med Cognite og i mai i fjor hentet selskapet 150 millioner dollar i frisk kapital fra TCV. I transaksjonen ble selskapet priset til 1,6 milliarder dollar, tilsvarende 13,3 milliarder kroner basert på daværende dollarkurs.

På litt over et halvt år var prisingen økt fra 550 millioner dollar, tilsvarende 8,7 milliarder kroner.

I tredjekvartalsrapporten til Aker står Cognite-verdiene, justert for eierandelen, bokført til 6,68 milliarder kroner. Det gjenspeiler transaksjonsverdien fra emisjonen rettet mot TCV.

Kapitalinnhentingen til Cognite kunne ikke vært bedre timet. I etterkant har IT-aksjer fått grisejuling på børs som følge av stigende renter, skyhøy inflasjon og kvantitativ innstramming. Utviklingen burde følgelig gjenspeiles i det unoterte markedet.

STYRER SKUTA: Cognite-sjef og gründer John Markus Lervik. Foto: Iván Kverme

Kraftig fall

Indeksen US Software (BVP Nasdaq Emerging Cloud Index) er ifølge Pareto Securities ned 40 prosent de seneste tre månedene. Meglerhuset trekker også frem at forward EV/salg-multippelen på US Software-indeksen falt fra 18-gangeren for ett år siden, til 8,4 i dag.

Palantir Technologies er en konkurrent notert på New York-børsen. Siden Cognite gjorde emisjonen i mai i fjor har Palantir Technologies falt 37 prosent på børs.

Gjør man en enkel regneøvelse basert på kursfallet i Palantir Technologies, tilsier det at Cognite-prisingen kan ha falt så mye som 4,9 milliarder kroner.

Ved bruk av peer-prising som en indikator tilsier det at Cognite har en reell verdsettelse på rundt 8,4 milliarder kroner i dag. Aker Capital eier 50,5 prosent av Cognite og har potensielt blitt påført et papirtap på nærmere 2,5 milliarder kroner siden mai i fjor. 

Det betyr at Aker kan bli nødt til å gjøre en verdijustering med negativt fortegn i regnskapet.

Vokser, men taper penger

Forretningsmodellen til Cognite handler om å koble sammen datakilder fra industriell drift og tilgjengeliggjøre disse dataene for maskiner og mennesker for at disse skal kunne ta bedre avgjørelser om produksjon, vedlikehold, utslipp og effektivisering.

I tredje kvartal omsatte Cognite for 170 millioner kroner, mens fjorårets ni første måneder viste en omsetning på 464 millioner kroner. Tilsvarende tall i 2020 var 327 millioner kroner.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) var på minus 232 millioner kroner de tre første kvartalene i fjor, mot minus 152 millioner kroner i 2020. 

Cognite sikter seg inn mot en rekke store industrikunder i Europa og Asia. Med en tung eksponering mot olje- og gasskunder, kan det argumenteres for at sterk vekst den seneste tiden kan veie opp for kraftig multippelfall i sektoren.

Embed: Aker

Notering?

I forbindelse med at TCV kom inn på eiersiden, uttalte Øyvind Eriksen til E24 at målet var en børsnotering på sikt:

«Målet på sikt er uendret: å finne en vei til børsnotering på Nasdaq i USA. Når det skal skje er enda ikke avgjort, men det ligger nok noen år frem i tid. Tidspunktet avhenger av markedet og selskapets vekst».

Et langt tøffere børsklima for IT-aksjer vil gjøre det mindre attraktivt å gjøre en børsnotering i nærmeste fremtid.

«Vi sa det i fjor, og gjentar: Vi har ingen planer om å børsnotere Cognite i 2022. Cognite har den kapitalen som trengs for fortsatt vekst. Eierne har det ikke travelt med å synliggjøre verdiene gjennom en børsnotering på Nasdaq. Den kommer som planlagt når selskapet er kommet lengre i sin utvikling og vekst. Utviklingen i kapitalmarkedet for børsnoteringer av softwareselskaper blir også en faktor, selv om vår erfaring er at gode selskaper alltid vil tiltrekke seg investorer», skriver kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker i en e-post til Finansavisen.

I samme båt

Det er ikke bare Aker som har en IT-juvel i porteføljen hvor målet er å synliggjøre verdier på sikt. På Kongsberg Gruppens kapitalmarkedsdag høsten 2020 ble det lansert et hårete vekstmål for den digitale satsingen i Kongsberg Digital (KDI). 

I løpet av fire år skulle omsetningen stige fra rundt 800 millioner kroner til rundt 3 milliarder i 2024, var budskapet den gangen.

I fjor høst ble vekstmålene nedjustert noe. Nå sikter KDI seg inn mot en omsetning på 2,8 milliarder kroner i 2025. Ambisjonene ble med andre ord senket med 200 millioner kroner og utsatt med ett år.

VIL PÅ BØRS I ÅR: Adm. direktør Hege Skryseth i Kongsberg Digital, men det kan by på utfordringer. Foto: Iván Kverme

Samtidig jobber meglerhusene Carnegie og DNB Markets med mulighetene for å gjøre en børsnotering i løpet av 2022. Danske Bank-analytiker Steffen Evjen uttalte den 16. november i fjor at verdien av KDI kunne være rundt 7 milliarder kroner.

Etter kurshaveri i IT-sektoren er det helt utenkelig at meglerhusene vil greie å oppnå den prisingen i dag.