Telenor-topp Sigve Brekke: 5G-nettet blir viktigere enn først antatt

I løpet av det siste halvåret har konsernsjef Sigve Brekke i Telenor endret synet på 5G-nettet. Av to grunner.

HÅP I PAKISTAN: Konsernsjef Sigve Brekke opplever tøffe tider i Pakistan. Med en underliggende vekst på fire prosent, om man ser bort ifra makromessige effekter, er ikke selskapet fornøyde.  – Vi gjør egne tiltak for å forsøke å skape mer lønnsomhet, sier Brekke. Foto: Olav Gram Degnes
Telekom

Selv om Telenor ikke har gjort annet enn å etablere 5G-piloter rundt om i landet, og ikke kan svare på hva en totalutbygging vil koste, er det to grunner til at ledelsen i telegiganten ser annerledes på 5G-utbyggingen og viktigheten av nettet.

– Det ene er når vi tester ut 5G og ser hvor effektivt nettet er på å håndtere store datamengder. Økningen av data er på 20 prosent år for år, og 5G derfor vil være billigere, sier konsernsjef Sigve Brekke til Finansavisen.

Det andre er ifølge Brekke at et 5G-nett kan være et fullgodt alternativ til fastnett, men da i et lengre perspektiv.

– Det er de to tingene som gjør at vi nok ser annerledes på 5G nå, sier Brekke.

Telenor 3. kvartal 2019

(Mill. kr)3.kv./193.kv./18
Driftsinntekter29.53027.566
Driftsresultat6.8586.720
Resultat før skatt4.4606.369
Resultat etter skatt−4365.881

Nytt DNA i Telenor

Det finske selskapet DNA er nå innlemmet i konserntallene til Telenor, hvor selskapet ventes å bli dratt av den finske børsen i løpet av første kvartal neste år.

– I Finland er det fri data. Er det noe vil vil se i Norge og andre land?

– Det er det nesten allerede. De største datapakkene klarer man nesten ikke å bruke opp, sier Brekke, før han legger til at Telenor skal lære av hvordan finnene klarer å håndtere kapasiteten i nettet sitt. 

– For i finland bruker kundene i snitt over 30 GB i måneden. Og det er vi nødt til å lære av, sier han.

Prøvde seg i Filippinene

I tillegg til oppkjøpet av DNA har Telenor gjort et forsøk på en storfusjon med Axiata i Malaysia, som av "komplekse årsaker" til slutt ble kansellert.

– Hvilke andre markeder i Asia er aktuelle for oppkjøp eller fusjoner?

– Det er ikke mer enn seks måneder siden vi hadde et prosjekt på Filippinene, sier konsernsjefen.

Dette var en ny lisens som var på spill, men fordi Telenor ikke fikk anledning til å eie mer enn 40 prosent, valgte til slutt selskapet å droppe ut.

– Det ble en no-go fra oss, sier Brekke, men tilføyer:

– Vi har ryddet i porteføljen vår og har nå en base i Norden og en base i sør-øst-Asia. Vi har ingen andre prosjekter på gang nå. 

STERK FINANSIELL STILLING: Finansdirektør Jørgen Rostrup i Telenor.Foto: Olav Gram Degnes

Store muskler

Telenor har en sterkere balanse enn de fleste andre europeiske aktører, nettopp fordi selskapet har klart å gjøre det mange sliter med: redusere kostnadsbasen. Og med en nettogjeld på 1,8x av EBITDA er det langt under bransjesnittet, og også midt i intervallet selskapet selv ønsker å være i, mellom 1,5 og 2. 

I tillegg har konsernet en fri kontantstrøm etter kvartalet på over 2,8 milliarder kroner, før M&A-aktiviteter.

– Hvor store finansielle muskler har dere?

– Vi har en veldig solid balanse. En ting er at vi har solgt virksomheter, men mest fordi effektiviseringsagendaen vi igangsatte for tre år siden har redusert kostnadene våre, sier Brekke.

Finansdirektør Jørgen Rostrup legger til at Telenor har god soliditet og således store muskler, men at det skal mye til for å løfte større transaksjoner på egen hånd. 

– Axiata var en synergitransaksjon. Det samme ville det vært i Danmark, men i en annen størrelse, sier Rostrup til Finansavisen.

Stoppes av reguleringer i Danmark

– Er det mulig med et nytt konsolideringsforsøk i Danmark?

– Det har vi prøvd, og det fikk vi ikke lov til av EU, sier Brekke.

Telenor har nå klart å gjøre den danske delen lønnsom, som legger igjen omtrent 500 millioner kroner på bunnlinjen i året. Og ledelsen er klare på at Telenor vil være med på en konsolidering i Danmark, dersom EU tillater det.

– Vi forsøker å snakke med EU og konkurransemyndigheter om at det europeiske markedet er for fragmentert. Den langsiktige løsningen i Danmark vil være en konsolidering, men dette stenges nå av reguleringer, sier Brekke.

Telenor overrasket litt på EBITDA