Telenor diskriminerte TDC

Borgarting lagmansrett konstaterer at Telenor tok for høy pris av TDC for grossisttilgang til Telenors mobilnett.

MOTVIND FOR TELENOR: Telenor diskriminerte TDC, melder Borgarting lagmannsrett. Foto: NTB Scanpix.
Telekom

Det går frem i en melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet mandag, ifølge TDN Direkt. Lovbruddet skjedde i perioden 2010 til 2012.

TDC, som nå er en del av Telia, får beholde pengene (16 millioner kroner) som departementet påla Telenor å tilbakebetale.

Lagsmannretten samstemmer med staten i at et selskap som har krevd og fått en ulovlig høy pris, ikke har rett til å beholde ulovlig overpris.