Telenor har fullført tilbakekjøpsprogrammet

Kjøpte tilbake 43 millioner aksjer til en snittkurs på 180,4 kroner per aksje.

FERDIG MED TILBAKEKJØP: Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor Foto: Håkon Mosvold Larsen
Telekom

Telenor har 31. oktober 2019 fullført tilbakekjøpsprogrammet for 2019-2020 kunngjort 14. mai 2019.

I tilbakekjøpsprogrammet kjøpte Telenor tilbake 43 millioner aksjer, hvorav 23,2 millioner aksjer ble kjøpt fra staten, mens 19,8 millioner aksjer ble kjøpt i markedet. Dette var for å beholde statens eierandel på 53,97 prosent.

Etter godkjenning på generalforsamlingen i mai 2020, vil aksjene strykes. De totale aksjene er nå 1,44 milliarder og vil reduseres med 43 millioner aksjer etter godkjenning.

Det siste året har aksjen steget 15,9 prosent, mens den er opp 7,7 prosent hittil i år.