- Et fantastisk år

LEVERTE TALL: Ice-sjef Eivind Helgaker la frem resultatregnskap for fjerde kvartal 2019. Foto: Olav Gram Degnes

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Ice økte inntektene fra smarttelefontjenester med 36 prosent i fjerde kvartal mens abonnementsinntektene økte 29 prosent i forhold til samme kvartal året før. Selskapet har nå en markedsandel for smarttelefoner på 10 prosent i Norge. 

Selskapet fikk 130.000 nye kunder i 2019, hvorav 18.000 kom i fjerde kvartal.

Selskapet økte omsetningen fra 432 til 498 millioner i fjerde kvartal. Driftsresultatet endte på minus 172 millioner, ned fra minus 207 i fjerde kvartal året før.

I fjerde kvartal økte inntektene pr. bruker til 234 kroner, hvilket er det høyeste nivået noen gang og opp fra 224 kroner i fjerde kvartal året før.

- Fantastisk år

- 2019 var et fantastisk år for Ice Group. Vi økte kundebasen betydelig, økte nettverket, fikk lisens for 700 og 2.100 MH-frekvensene og opplevde økt støtte fra myndighetene. Og vi hentet 1,5 milliarder i egenkapital, solgte den svenske virksomheten og ble notert på Oslo Axess med 0,9 milliarder i nytt obligasjonslån, sier Ice-sjef Eivind Helgaker.

Ice forventer å gjøre driftsinvesteringer på 750 millioiner kroner i 2020.

Kvartalsrapporten

Ice Group

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter498432
Driftsresultat-172-207
Resultat før skatt-247-338
Resultat etter skatt-240-338