Resultatnedgang for Telia

Nedgang på 136 millioner svenske kroner. 

LITEN NEDGANG: Telias resultat for 1. kvartal gikk ned sammenlignet med i fjor.  Foto: Ints Kalnins
Telekom

Teleselskapet Telia oppnådde en ebitda tilsvarende 7.277 millioner svenske kroner for første kvartal i år. Det er en reduksjon på 136 millioner svenske kroner mot fjorårets resultat i samme kvartal på 7.413 millioner svenske kroner, melder TDN Direkt. 

Tallene kommer fra selskapets kvartalsrapport som kom tirsdag. 

Infront-estimater spådde på forhånd en ventet justert ebitda på 7.502 millioner svenske kroner.

Telia nådde en omsetning på 22.427 mill. svenske kroner mot ventet 22.404 mill. 

telia