Telenor, Investinor og Sintef Venture er enige, legger sjetongene hos Ole Christian Olssøn i Tellu IoT

Telenor dropper sin egen e-helsevirksomhet, og går i stedet tungt inn i helseteknologi-startupen Tellu IoT, som prises til 195 millioner.

FOUNDING FATHERS I NYE TELLU IOT: Fra venstre Otto Frøseth, investeringsdirektør i Investinor, Inge Hovd Gangås, investeringsdirektør i SINTEF Venture og Ove Fredheim, leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge. Foto: Magnus Biringvad
Telekom

– Med denne fusjonen skaper vi en industrileder og et kraftsentrum innen e-helse og velferdsteknologi i Norge og Norden, sier Ole Christian Olssøn (54), adm. direktør i Tellu IoT.

– SKAPER INDUSTRILEDER OG KRAFTSENTRUM: Ole Christian Olssøn, Tellu IoT. Foto: Tellu IOT

Telenor Norge, Investinor og Sintef Venture inngikk denne uken en avtale der Telenors e-helsevirksomhet blir fusjonert inn i helseteknologiselskapet Tellu IoT.

Røtter i 1990-tallets Ericsson

Tellu IOT holder til i Asker, og siden 2016 har ambisjonen vært intet mindre enn å digitalisere mest mulig av helsevesenet.

Bedriften har utviklet plattformen TelluCloud, som brukes til å samle inn, bearbeide og videreformidle helsedata fra medisinsk måleutstyr og velferdsteknologisk utstyr, samtidig som pasientens personvern blir ivaretatt.

Plattformen har vært i aktiv bruk siden 2015, og behandler kontinuerlig helsedata fra flere tusen pasienter i Norge. I Norge er kommuner, sykehus og sikkerhetsselskaper på kundelisten.

Røttene til selskapet ligger i forskning som ble påbegynt av Ericsson tilbake i 1999. Siden den gangen har bedriften hatt et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid sammen med Sintef. 

Vi så på ulike alternativer, og dette utviklet seg til å bli en prosess som innebærer et tett og strategisk samarbeid med Telenor
Ole Christian Olssøn, adm. direktør i Tellu IOT

Gründerne Geir Melby (65) og Knut Eilif Husa (48) er fremdeles aksjonærer og aktive i selskapet, som henholdsvis styremedlem og teknisk leder.

Verdsetting fra 46 til 195 millioner kroner

Investinor og Sintef Venture satte trykk på satsingen ved å komme inn på eiersiden i 2017, og Sintef bidro med teknologi som fikk betydning for utviklingen av selskapet. Nå får selskapet tilført ytterligere kraft og kapital:

* 18 personer skifter arbeidsgiver når Telenor skrinlegger sin egen satsing på e-helse og i stedet legger sjetongene i potten hos Tellu IoT.

* Selskapets verdsetting gjør et byks til 195 millioner kroner, opp fra 46 millioner kroner i 2018 og 25 millioner kroner i 2017.

* Telenor blir sittende med 40 prosent av aksjene i Tellu IoT, og telekonsernet signaliserer at det ønsker å være langsiktig aksjonær.

* I forbindelse med transaksjonen blir Tellu IoT tilført 40 millioner kroner i frisk egenkapital, hvorav Investinor går inn med 20 millioner kroner. Ingen selger seg ut.

* I etterkant får Investinor en eierandel på 20 prosent, SINTEF Venture VI 15 prosent, mens de ansatte har eierandeler gjennom aksjer og opsjonsprogram.

* Etter sammenslåingen vil Tellu IoT ha 34 ansatte og en kombinert omsetning på rundt 80 millioner kroner.

* Selskapet får hovedkontor i Asker, én avdeling på Fornebu og én i Sverige.

Startet som kapitalinnhenting

I juni 2019 fortalte Olssøn til Finansavisen at selskapet planla å gå ut i markedet med en større emisjon i første kvartal 2020 for å styrke tjenestetilbudet og forsøke etablering i utlandet før tyske Cumulosity og amerikanske Thing Worx kaprer markedet.

Mellom 25 og 49 millioner kroner var beløpet han så for seg.

– Resultatet av den prosessen er at vi står her. Vi så på ulike alternativer, og dette utviklet seg til å bli en prosess som innebærer et tett og strategisk samarbeid med Telenor, sier Olssøn. 

Nå er Norge og Norden hjemmemarkedet. 

– Vi vil se på videre europeisk ekspansjon fortløpende. Tyskland og Storbritannia er naturlige geografier å vurdere, sier han.

I Norge er kommuner, sykehus, forsikringsselskaper, samt private institusjoner og sikkerhetsselskaper på kundelisten. Disse får tjenesten levert av forskjellige partnere, blant dem Telenor, som bedriften har hatt et samarbeid med i flere år.

Tellu IOT

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter17,412,1
Driftsresultat−7,6−7,2
Resultat før skatt−7,6−7,2
Årsresultat−7,6−7,2
Eiere før transaksjonen: Sintef Venture (24,8 %), Investinor (24,2 %), Terje Johan Grimstad/Riitta Anneli Hellmann (13,1 %), Geir Melby (10,5 %), Knut Eilif Husa/Christine Husa (10,6 %), andre (16,8 %).

Løsningen selges også i Nederland gjennom partnerbedriften X-Guard.

Vil være langsiktig eier

– Markedet for velferdsteknologi utvikler seg raskt. Et forsterket Tellu IOT, med solide eiere og reell innovasjonskraft, står bedre rustet til å ta en lederposisjon og møte utviklingen i Norge, Norden og Europa, sier Ove Fredheim (58), leder i Telenor Bedrift.

– Er Telenor aksjonær i Tellu IOT om tre år?

– Vi har ikke tidfestet horisonten for eierskapet, men vi ønsker å være med videre i form av langsiktig eierskap og strategisk samarbeid, svarer han.

Ole Christian Olssøn
Otto Frøseth
Inge Hovd Gangås
Ove Fredheim
telenor
investinor
sintef venture
Tellu IOT