Fortsatt blodrøde tall for ICE

Men selskapet vokser seg store i mobilmarkedet. 

ICE Group hovedkvarter Foto: ICE Group
Telekom

ICE Group fortsetter å tape penger selv om tapskranen var skrudd igjen litt i 2. kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Telekomselskapet tapte 181,0 millioner kroner mot 297,0 millioner kroner i fjor. 

Inntektene steg med 76 millioner kroner og skyldes blant annet at selskapet tegnet 15.000 nye mobilabonnementer i perioden. 

– Inntektene fra mobilmarkedet beløp seg til 379 millioner kroner i andre kvartal, en vekst på 19 prosent sammenlignet med fjoråret, sier Eivind Helgaker, adm. direktør i ICE Group.

Helgaker påpeker også at selskapets justerte EBITDA var positiv for andre kvartal på rad. Justert EBIDTA beløp seg til 2 millioner kroner, mot minus 46 millioner kroner i fjor. 

Målsetning i sikte

På fem år har ICE klart å kapre mer enn 10 prosent av mobilmarkedet i Norge og selskapet opplyser at det har dekning i over 90 prosent av landet.

– Vi er trygge på at vi kommer til å nå målet om en markedsandel på 20 prosent på mellomlang sikt, sier Helgaker. 

I slutten av andre kvartal hadde Ice Group 598.000 mobilabonnenter og salget av nye abonnenter er fortsatt negativt påvirket av coronapandemien, opplyser selskapet i kvartalsrapporten. 

Se hele kvartalsrapporten her

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Ice Group

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter497,0421,0
Driftsresultat-136,0-182,0
Resultat før skatt-180,0-298,0
Resultat etter skatt-181,0-297,0
ice group
Nyheter
Telekom
Børs