Nortel henter 75 mill. og går på børs

Noteringsbølgen på Merkur Market har nå truffet mobilutfordreren Nortel, som sikter mot notering kun 14 måneder etter lanseringen av selskapet.

MARCHING ON: Salgsdirektør Kristian Renaas (t.v.) og gründer og toppsjef Christian Pritchard tar Nortel på Merkur Market etter 14 måneders drift. Pritchard har verdier for nærmere 50 mill. etter noteringen. Foto: Lin Kværnhaug
Telekom

– Vi priser selskapet til 150 millioner kroner, og det er en fair og god prising for nye aksjonærer som vil være med, sier toppsjef og gründer Christian Pritchard i mobilselskapet Nortel.

Rett i forkant av coronakrisen rakk han å fylle opp kassen med 30 millioner kroner, med en prising på 75 millioner kroner før penger.

– Etter emisjonen i mars har det vært en voldsom vekst, i både kundemasse og verdiøkning, sier han.

Med kun 19 aksjonærer i Nortel må meglerne i Sparebank 1 Markets hente minst 11 nye investorer, i tillegg til innsidere, for å oppfylle børsen krav om spredning i eierskapet. Kapitalen som skal på plass i forkant av notering på Merkur Market, som i november bytter navn til Euronext Growth, er opp til 75 millioner kroner.

Nedslagsfeltet til selskapet er i bedriftsmarkedet for mobil, hvor kundene primært er små og mellomstore selskaper.

Aksjer for nær 50 mill.

– Vi var 19 aksjonærer, og etter notering blir det forhåpentligvis en god spredning, sier Pritchard, og legger til:

– Det er viktig slik at aksjen blir omsettelig.

BRETTER OPP ERMENE: Adm. direktør Christian Pritchard i Nortel. Foto: Olav Gram Degnes

For 12 år siden utfordret Pritchard det han kaller teleduopolet Telenor og Telia med mobilselskapet Mobitalk. Åtte år senere ble selskapet solgt, og gründeren innkasserte et tosifret millionbeløp. 

Med 21 prosents eierandel av Nortel har Pritchard nå laget en ny suksess, hvor han etter emisjonen vil kontrollere Nortel-aksjer for over 47 millioner kroner.

– Men ingen selger seg ned. Alle er med videre og det er nå vi virkelig skal gire opp, sier han.

En stor del av kapitalen er hentet fra Sunnmøre, hvor investor Kjell Inge Røkkes tidligere betrodde medarbeider, Leif-Arne Langøy, er blant disse.

Forbereder oppkjøp

Nortel-sjefen aner naturligvis ikke hvem som kommer inn på eiersiden, men vet at «interessen rundt caset er god».

– Og eksisterende eiere er med på en stor del av emisjonen.

Selv om ESG-hypen og noteringsrushet på Merkur vedvarer kan Pritchard røpe at selskapet ikke noteres for moro skyld.

– Børsen gir tilgang på kapital om vi skal kjøpe utfordrere.

– Vi ønsker å sitte i førersetet når det gjelder å konsolidere markedet, sier han, og legger samtidig til:

– Men vi skal også kjøre på organisk vekst, som er hovedlinjen i vekst-caset Nortel.

AKSJONÆR: Tidligere styreleder og konsernsjef i Aker ASA, Leif-Arne Langøy (t.h.). Tidligere konsernsjef Helge Lund (t.v.) i datidens Statoil er ikke med på eiersiden. Foto: Iván Kverme

Hva som skal kan kjøpes er vagt, men Pritchard nevner likevel at det finnes «flere interessante selskaper».

– Det er seks til syv aktører som er i bedriftsmarkedet, samtidig som duopolet har 94 prosent av markedet.

At en av disse aktørene kan bli kjøpt opp er ikke utelukket, men det kan også være andre aktuelle oppkjøp.

– Tilleggstjenester rundt abonnement.

Han trekker frem det Vipps gjør i privatmarkedet, hvor betalingsformidleren nå tilbyr mobilabonnement til privatpersoner.

– I vår abonnementstruktur kan vi eksempelvis tilby elektroniske kjørebøker og ordresystemer, dessuten har vi allerede full integrasjon med Vipps, sier Pritchard, og fyller på med:

– Det er egentlig bare fantasien som setter begrensninger.

Skal fortsette veksten 

Nortel har siden oppstart fått 3.600 bedrifter på kundelisten, med 14.000 SIM-kort. Ved utgangen av året skal dette vokse til 17.000 SIM-kort før det i 2025 skal være hele 142.000 brukere.

– Vil det være aktuelt å bygge eget nett?

– Overhodet ikke. Vi benytter Telenor på infrastruktur 100 prosent, og fokuserer på å skape innovasjon i markedet, sier Pritchard, og smetter samtidig inn en digresjon:

– I nyere tid er vi den første virtuelle aktøren som går på børs, og det er gøy.

– Planlegger dere å gå inn i personmarkedet?

– Vi holder oss til bedrift.

– Men vi går tungt inn i 5G-bredbåndsmarkedet, og der kan det hende vi vinkler det mot personmarkedet også.

Selskapet ser en omsetning på 40 millioner kroner i 2020, med en nærmest gjeldfri balanse.

– Og vi styrer mot en positiv ebitda i tredje kvartal i 2021, sier Pritchard.

nortel
merkur market
christian pritchard
leif-arne langøy
Nyheter
Telekom
Børs