For tidlig å konkludere om frekvensressurser for Nkom

Nkom mener det er for tidlig å konkludere om fremtidig bruk av ledige frekvensressurser i 410-430 MHz.

Foto: Dreamstime
Telekom

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte en høringsrunde om fremtidig bruk av ledige frekvensressurser i 410-430 MHz i vår. Fristen for innspill ble satt til 29. mai. 

Etter å ha gått igjennom høringssvarene vurderer Nkom det som for tidlig til å konkludere i forhold til fremtidig og alternativ bruk. I stedet for tar kommunikasjonsmyndighetene sikte på på gjøre en ny vurdering av av interessen for denne ressursen om et par år. 

På kort sikt vil Nkom legge til rette for tildeling av midlertidige tillatelser til Profesjonell/Privat Mobil Radio (PMR) med varighet på inntil 2 år, i frekvensområdet 410,8–412,6 MHz / 420,8–422,6 MHz.

nkom
nasjonal kommunikasjonsmyndighet
frekvensressurser
Nyheter
Telekom
Børs