Sikter mot tredobling av omsetningen

Den ferske mobilutfordreren i bedriftsmarkedet Nortel omsatte for 35 millioner, og gikk som forventet med underskudd. I 2021 er ambisjonen å runde 100 millioner i omsetning.

GÅR ETTER PLANEN: Toppsjef Christian Pritchard fikk et underskudd på -25,8 millioner i 2020, som ventet. Foto: Olav Gram Degnes
Telekom

Rett før jul hentet Nortel   75 millioner kroner og ble i samme øvelse notert på Euronext Growth. Med investorer som tidligere Røkke-topp Leif Arne Langøy og Stette-familien har mobilselskapet en plan om å ryste bedriftsmarkedet i Norge.

Omsetningen i fjerde kvartal endte på snaue 14 millioner kroner med et negativ justert EBITDA-resultat på 6,5 millioner kroner.

Nortel 4. kvartal

(Mill. kr.)4.kv./20 4.kv./19
Driftsinntekter13,710,61
Driftsresultat−13,32−7,58
Resultat etter skatt−10,21−5,8

Aksjonærene ble allerede i forkant av noteringen forespeilet et underskudd i 2020, som endte på minus 32,8 milloner. Men med et kraftig byks i omsetningen, som endte på 35 millioner i fjor, er gründer Christian Pritchard svært positiv til 2021:

–  For 2021 forventer Nortel en veksttakt på om lag 300 prosent år-over-år, slik at den organiske omsetningen for hele året vil overstige 100 millioner kroner.

Mye cash

Toppsjefen er selv største aksjonær i mobilutfordreren, og kontrollerer snaue 21 prosent av aksjene, en aksjepost som tirsdag var priset til 66,3 millioner kroner på børsen. Hele Nortel er priset til 317 millioner kroner.

Men selv om Nortel karret til seg 3.000 nye kunder i 2020, hvor antall simkort økte fra 1.000 til 12.000, er den gjennomsnittlige inntekten pr. bruker (ARPU) på vei ned. Siden fjerde kvartal i 2019 har ARPU falt fra 500 kroner til 387 kroner etter fjerde kvartal i 2020.

«ARPU er negativt påvirket av covid-19 situasjonen, hvor internasjonal roaming og andre tilleggstjenester som normalt benyttes utenfor landet, i liten grad har vært benyttet», skriver selskapet.

Nortel hadde en negativ kontantstrøm i fjor, men pengene brenner ikke opp. Ved inngangen til det nye året hadde selskapet en kontantbeholdning på 61,9 millioner, og står ikke i fare for å gå tom for penger med det første.