«Betydelig» avtale for Nortel

Telekom-utfordreren har fått Sefbo-konsernet på kroken.

Telekom

 

Nortel skal levere telekom-tjenester og tilhørende abonnement til alle ansatte og alle selskaper i Sefbo-konsernet, går det frem av en børsmelding

Det skal også etableres moderne sentralbordsystemer som gir økt grad av samhandling og kommunikasjon» på tvers av de ulike IT- og telekom-plattformene i Sefbo-konsernet, som ifølge meldingen fremstår som en totalleverandør av tjenester innen drift og forvaltning i borettslag og sameier. 

Ingen beløp er oppgitt for avtalen som går over tre år.