Multiconsults Link Arkitektur er tildelt kontrakt i Sverige

NY KONTRAKT: For Multiconsult og konsernsjef Grethe Bergly, via datterselskapet Link Arkitektur. Foto: CHRISTINE WENDELBORG

Multiconsult-datter Link Arkitektur skal utforme nytt sykehusbygg i Sverige. Oppdraget inneholder også opsjoner for mer.

Multiconsult har meddelt at datterselskapet Link Arkitektur har vunnet en større kontrakt med Region Västmanland knyttet til det nye akuttsykehuset i Västerås i Sverige.

Kontrakten gjelder utformingen av nybygg på 85.000 kvadratmeter.

Kontraktsverdien for Link Arkitektur estimeres til cirka 20 millioner svenske kroner.

Denne summen gjelder en første fase, opplyses det. Kontrakten inneholder også opsjoner for senere faser.

Første fase påbegynnes umiddelbart, og vil ha en varighet på ett år. De senere fasene vil pågå til rundt 2023.

Sykehuseksperter på laget

I forbindelse med oppdraget vil Link Arkitektur benytte Carlstedt Arkitekter som underleverandør.

Carlstedt Arkitekter har lang erfaring med store, komplekse sykehusoppdrag, og har sykehusarkitektur som sin ekspertise, opplyses det.

Det er et helt nytt sykehusbygg som vil bli utformet, med tjenester som legevakt, røntgen, kirurgi, intensivbehandling, fødsel, nyfødtintensiv, omsorgstjenester og klinikker, blant annet. Det planlegges også, ifølge Multiconsult, et forsyningsbygg knyttet til det nye sykehuset.

I Sverige har Link Arkitektur tidligere hatt ansvaret for et større prosjekt ved Södersjukhuset i Stockholm, og selskapet jobber nå også med et nytt sykehusområde i Helsingborg.

Tidligere har selskapet utformet Skandion Clinic i Uppsala.


Les også