Airbnb sies å velge Morgan Stanley og Goldman Sachs til sin børsnotering

BØRSAMBISJONER: Airbnb meldte i forrige måned at de vil på børs i 2020. Foto: Dreamstime

Airbnb skal på børs neste år. Morgan Stanley og Goldman Sachs ligger an til å bli rådgivere for selskapet, ifølge Reuters.

Airbnb ligger an til å engasjere Morgan Stanley og Goldman Sachs som rådgivere i forbindelse med sin planlagte børsnotering neste år, melder Reuters og viser til personer med kjennskap til saken.

Angivelig sikter selskapet mot en direkte notering uten noen emisjon knyttet til børsintroduksjonen.

En av nyhetsbyråets kilder sier at børsnoteringen ventes å finne sted rundt midten av 2020, i god tid før presidentvalget i USA og eventuell volatilitet dette kan forårsake.

Presidentvalget er i november neste år.

31–46 milliarder dollar

Ifølge Reuters ble Airbnb ved sin forrige finansieringsrunde verdsatt til 31 milliarder dollar. Det tilsvarer mer enn 280 milliarder kroner.

Ifølge Vox har Airbnb i år også solgt aksjer i det private markedet med en verdsettelse på rundt 35 milliarder dollar.

Gjennom private aksjehandler skal selskapet også ha blitt verdsatt til rundt 46 milliarder dollar, ifølge Reuters-kilder.


Les også