Storaksjonær og styremedlem kjøper aksjer for 2,5 mill. i Webstep

Broch kjøper flere aksjer i Webstep og eier nå i underkant av 25 prosent av selskapet.

KJØPER FOR OVER 2,5 MILL.: Styremedlem i Webstep kjøper flere aksjer. På bildet: Websteps børsnotering i 2017.  Foto: Henrik Charlesen

Jørgen Cato Broch, styremedlem i Webstep, har gjennom Embro Eiendom kjøpt 111.526 aksjer i it-konsulentselskapet til gjennomsnittlig kurs 23,20 kroner. 

Broch la dermed snaue 2,59 millioner kroner på bordet for aksjene. 

Etter transaksjonen eier Broch, gjennom nærstående enheter, 6.556.369 aksjer i Webstep, tilsvarende 24,3 prosent av de utestående aksjene.

Aksjen endte dagen opp 1,72 prosent til 23,60 kroner på Oslo Børs. Så langt i år er aksjen ned 5,60 prosent.