Kursmassakre i Hudya

Børsnoteringen av Hudya endte i fiasko og aksjen stupte 72 prosent på Stockholm-børsen. Gründernes aksjer falt fra 100 til 26 millioner, og hele gevinsten er borte.

FIASKO: Hudya ble totalslaktet på Stockholm-børsen første handelsdag og aksjen endte ned 72 prosent. Her representert ved adm. direktør Børge Leknes (t.v.), teknisk utvikler Greger Teigre Wedel, konseptutvikler Pål Lauvrak og markedssjef Morten Kvam. Foto: Steinar Grini

Gründerne Børge Leknes, Pål Lauvrak og Morten Kvam dro til Sverige for å børsnotere Hudya på grunn av et bedre fintech-miljø enn i Norge. 

Fredag ble selskapet tatt opp til handel på Nasdaq First North i Stockholm og introduksjonskursen ble satt til 13,75 kroner, noe som priset Hudya til 401 millioner svenske kroner.

Da startskuddet gikk smalt aksjen ned til 9,9 kroner, før den ble sablet lenger og lenger ned. Klokken 16.40 ble aksjen omsatt for 3,80 kroner, etter en kollaps på 72 prosent.

– Vi er veldig fornøyde med at vi klarte å notere Hudya på Nasdaq First North. Aksjen har bare vært notert noen timer, så jeg vil ikke trekke noen konklusjoner rundt kursutviklingen. Nå er det opp til selskapet å skape aksjonærverdier, sier adm. direktør Børge Leknes.

I forbindelse med børsnoteringen hentet selskapet 70 millioner kroner, hvorav garantistene måtte ta 83 prosent av aksjene.

– Styret ønsket å garantere opp hele emisjonen og vi er fornøyde med utfallet, sier Leknes.

Avviser overvurdering

Hudya er en plattform som forenkler kjøp av tradisjonelle tjenester som strøm, forsikring, telefoni, alarm, banktjenester, samt løsninger for smarte hjem.

– Har dere overvurdert verdiene i Hudya?

– Historisk har aksjen vært omsatt for 14,30 norske kroner og det er kursen investorer har kjøpt for tidligere. Det er også prisingen som ble brukt da vi kjøpte Payr i fjor, sier han.

Transaksjonen Leknes henviser til ble imidlertid gjennomført med oppgjør i aksjer og ingen kontanter var involvert.

Mange røde flagg

I forkant av børsnoteringen fikk Hudya slakt av det svenske finansnettstedet Börsplus i en analyse. Analytiker Björn Rydell fant til sammen ni røde flagg, som han mener investorene burde tenke over en ekstra gang før de investerer.

Til sammenligning har finansnettstedet i gjennomsnitt 3,2 røde flagg i sine analyser på mindre selskaper.

Börsplus skriver at den finansielle situasjonen i selskapet er svak og påpeker en høy belåning. Tallknuserne sliter også med å bedømme når og om Hudya i det hele tatt vil greie å få en positiv kontantstrøm. 

«Innen den tid er det stor risiko for at selskapet må hente mer penger», skriver Rydell, som også trekker frem at det ikke finnes noe informasjon om finansieringsbehovet etter 12 måneder.

I analysen svarer Hudya med at selskapet raskt vil gå i pluss, uten å nevne når det vil skje.

Terningkast 2

Teknologien til Hudya er også vanskelig å vurdere, skal man tro finansnettstedet. Det vises til at konkurransen er tøff, og at markedet allerede preges av store aktører. 

Analysen peker også på manglende finansiell rapportering, hvor sist oppdaterte regnskapstall er fra juni i fjor. Da hadde selskapet en halvårsomsetning på 106 millioner kroner og et tap på 32 millioner kroner.

Börsplus konkluderer med at de ikke ser noen grunn til å investere i selskapet, og gir det terningkast 2.

– Analysen er både positiv og negativ, med flere forskjellige scenarioer. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere den, sier Leknes.

Skyhøye kostnader

For å dra Hudya på Stockholm-børsen er det ikke blitt brukt meglerhus. Likevel har det vært en særdeles dyr affære. 

I noteringsprospektet står det at Hudya betalte 4 millioner svenske kroner til rådgiverne, som blant andre omfatter FNCA, Hagberg & Aneborn FK, og advokatfirmaene Törngren Magnell og Selmer.

De reelle kostnadene er imidlertid langt høyere hevder Börsplus og viser til at tallet ikke inkluderer garantikostnadene. 

Finansnettstedet undrer på hvorfor garantistene var med på å sette emisjonskursen til 13,75 kroner, samtidig som de selv fikk kjøpe aksjer til 9 kroner pr. stykk.

Derfor opererer Börsplus med at de reelle emisjonskostnadene ligger et sted mellom 11 og 27 millioner svenske, noe som tilsvarer 16-39 prosent av provenyet som ble hentet inn.

Gevinsten er borte

Før børsnoteringen eide gründer-trioen med Børge Leknes, Pål Lauvrak og Morten Kvam aksjer for 100 millioner kroner, hvorav 70 millioner kroner var ren «papirgevinst».

Etter fredagens kursmassakre er verdiene krympet til bare 26 millioner kroner. Det betyr at gründernes innsats er tilbake i null og gevinsten er borte.

Trioen har bakgrunn fra Vardia Forsikring (nå Insr), hvor de møtte på store problemer og måtte gi opp.