Ruller ut digitale årsmøter i ekspressfart

Juridiske problemer har de seneste årene stoppet Obos' løsning for digitale årsmøter i borettslag og sameier. Nå har coronaloven åpnet dørene. 

HØYT TEMPO: – Vi driver nå med «speedopplæring» av våre egne rådgivere, som kan hjelpe brukerne med den nye løsningen, sier Daniel K. Siraj i Obos. FOTO: Kaare Martin Granerud
Tjenester

Da Obos i 2017 startet å utvikle en løsning for digitale årsmøter, var det først og fremst for å få flere boligeiere engasjerte.

– Vi hadde over tid sett at en lav andel av eiere i borettslagene og sameiene er til stede på årsmøtene. Deltagelsen er ofte under 10 prosent, sier Daniel K. Siraj, konsernsjef i Obos.

– Det mente vi, av rent demokratiske årsaker, var et problem, og ønsket en løsning som kunne engasjere flere eiere på en enklere måte, sier han.

Design- og teknologiselskapet Unfold fikk i oppdrag å utvikle en løsning, som frem til nå kun har vært et pilotprosjekt. Den nye løsningen innebærer at årsmøtet nå skal vare i én uke, i stedet for tre timer én kveld. Alle boligeierne kan da delta og stemme på sakene som tas opp med en PC eller en smarttelefon når det passer dem. Løsningen åpner også for at eierne kan spille inn saker i god tid før avstemningen.

Ny lov

Det var bare ett problem: Det var litt uklart hvorvidt det var lovlig for alle borettslag og sameiere å arrangere slike møter digitalt.

Det problemet ble raskt borte da den nye coronaloven, med tilhørende forskrifter, ble vedtatt.

– Og det er godt. Når boligselskapene må levere inn sine godkjente regnskaper innen 30. juni ville det ellers kunne blitt svært vanskelig i år.

I rekordtempo skal nå produktet rulles ut til potensielt 4.500 borettslag og sameier.

– I utgangspunktet hadde vi jo tenkt å innføre dette gradvis hos enkelte boligselskaper. Nå blir det alle på en gang. Derfor driver vi nå med «speedopplæring» av våre egne rådgivere, som kan hjelpe brukerne med den nye løsningen, sier Siraj. 

Han tilføyer at digitale møter også har andre fordeler, som for eksempel sparte kostnader til leie av lokaler og møteleder.

Dugnad for foreninger

– Digitale årsmøter er gratis for borettslagene og sameiene som har forretningsføreravtale med Obos. Som en del av den nasjonale dugnaden vil en forenklet gratisversjon av løsningen også bli gjort tilgjengelig for lag, foreninger og organisasjoner som er avhengige av å gjennomføre årsmøtet sitt i løpet av våren, sier Siraj.

Det jobbes nå på spreng for å få dette klart til 1. mai. Obos ser også for seg at løsningen vil å kunne bli tatt i bruk av små og mellomstore aksjeselskaper fremover.