Mediemagnat velger seg Apriil

90 medarbeidere og seks selskaper i Ove Grønneviks Media Bergen-konsern samles under én felles paraply.

LEGGER KORTENE PÅ NY: – Ambisjonen for Apriil er å skape Norges mest spennende kreative miljø. Vi skal vise kundene våre at vi står for oppriktighet og gjennomføringskraft, sier Magnar Øyhovden, konserndirektør i Media Bergen (til høyre). Til venstre konsernsjef Ove Grønnevik. Foto: Apriil
Tjenester

– Ambisjonen for Apriil er å skape Norges mest spennende kreative miljø. Vi skal vise kundene våre at vi står for oppriktighet og gjennomføringskraft, sier Magnar Øyhovden, konserndirektør i Media Bergen og daglig leder i MB Konserntjenester.

Media Bergen er en skandinavisk byrågruppe med flere selskaper innen reklame, kommunikasjon og teknologi. Det bergensbaserte selskapet har 230 ansatte, fordelt mellom Bergen, Oslo, Stavanger, Hamar, København og Stockholm.

Konsern med 30 selskaper

Torsdag denne uken lanserer konsernet et nytt kommunikasjonshus med 90 medarbeidere som får navnet Apriil.

– Apriil ble skapt da Norge slukket lysene og låste døren på et par dagers varsel. Byråene skal jobbe tett sammen og tilby et vidt spekter av tjenester innen reklame, PR, innholdsmarkedsføring og arrangementstjenester, sier Øyhovden.

Disse danner Apriil

Nytt selskapsnavnByråinntekt i mill. krResultat før skattAnt. medarbeidereTidligere navn
Apriil PR12,21,011NOR PR
Apriil PR Oslo3,30,22

Navigator Kommunikasjon

Apriil Story12,10,718Cox Bergen
Apriil Event7,0−0,17

Media Bergen Event

Apriil Reklame17,51,130Oktan Bergen
Apriil Reklame Stavanger10,70,422Apriil

Media Bergen-konsernet består av bortimot 30 ulike selskaper, herunder Per Høj, Labs (tidligere Keyteq), Apility, Digitroll, Vangen & Plotz, Effector og Respons Analyse.

Media Bergen er heleiet av Ove Grønnevik.

– I fjor, på min bursdag, ble det klart for meg at jeg ønsket å gjøre mer for å få ut potensialet i selskapene. Med å samle dette under et felles navn og med en felles visjon blir det mye lettere å hevde seg i konkurransen med de store. Det er der vi ønsker å være, fastslår Grønnevik.

Viderefører eierstrukturen

Flere av datterselskapene i gruppen har ansatte på eiersiden, og det blir det ingen endringer på, til tross for samlingen. Siden ingen aksjer eller penger skifter hender, er det heller ikke blitt foretatt verdivurdering av de enkelte datterselskapene.

– Med unntak av navneendringer blir det ingen formelle endringer i selskapsstrukturer. Det skyldes kort og godt eierskapsstrukturen, sier Øyhovden, som i ti år var toppsjef i Sbanken.

Han tiltrådte jobben i Media Bergen 1. mars.

UTVIDER PORTEFØLJEN: – Vi får et bredere tilbud å gå til kundene med, sier konserndirektør Magnar Øyhovden (til høyre). Til venstre Media Bergen-sjef Ove Grønnevik. Foto: Apriil

– Hvem blir konkurrentene til Apriil?

– Alle de større mediehusene, innbefattet reklamebyråer og PR-byråer. Jeg vil ikke nevne konkrete navn, men det er lett å se hvem som vinner priser. Dem skal vi konkurrere med, sier Øyhovden.

– Hva blir annerledes med Apriil?

– Vi får et bredere tilbud å gå til kundene med. Det blir sammensatt av flere kompetanser, og vi skal kombinere kreativitet med forretningsforståelse, sier han.

– Hvordan har coronapandemien slått ut på selskapene?

– Det varierer fra selskap til selskap. Alle vil klare seg, men vi har måttet ta noen tøffe valg. Flere av selskapene som nå blir med i Apriil, har vært i posisjon til å søke kontantstøtte, sier Øyhovden.

Regjeringens ordning for kontantstøtte gjelder foretak som opplever et omsetningsfall på over 30 prosent.

magnar øyhovden
ove grønnevik
Media Bergen
Apriil
nor pr
navigator kommunikasjon
cox bergen
media bergen event
oktan bergen
Nyheter
Tjenester