Prosjekt-tørke og Paris-smell for Snøhetta

Resultatet raste med 8,1 millioner kroner fra 2018 til 2019. 

SNØHETTA-PARTNER: Arkitekt og professor Kjetil Trædal Thorsen er partner i arkitektfirmaet, som han var med å starte i 1987.  Foto: Eivind Yggeseth
Tjenester

2019 ble et tungt år for arkitektfirmaet Snøhetta. Resultatet etter skatt raste fra 3,3 millioner kroner i pluss i 2018 til minus 4,8 millioner kroner i fjor. 

Resultatnedgangen skyldes i stor grad at Snøhetta Design ikke klarte å sikre nok prosjekter gjennom året, og at investeringene ved Paris-studioet ble høyere enn forventet, går det frem av årsregnskapet. 

Prosjekt-tørken og Paris-tap ble motvirket av resultatene fra studioene i Hong Kong og Innsbruck, samt Snøhetta Studio Adelaide og Snøhetta Overseas Architecture. Det medførte at driftsinntektene økte med 22 millioner kroner. 

Oslo-utfordringer

Oslo-studioet til Snøhetta hadde et utfordrende fjorår, noe som førte til en restrukturering. 

14 ansatte måtte gå og samtlige ansatte fra Snøhetta Overseas Architecture ble overført til Oslo-kontoret. Restruktureringen beløp seg til 5,0 millioner kroner og bidro sterkt til det negative resultatet. 

I tillegg gjennomførte Snøhetta en operasjonell reorganisering av samtlige studioer i andre halvdel av 2019, som medførte at de enkeltstående studioene nå rapporterer direkte til konsernet. 

Lys fremtid

Snøhetta skriver i årsregnskapet at det «møter utfordringer som flere andre aktører i industrien». Selskapet opplyser at det ikke har noen planer om å ekspandere innenfor tekniske tjenester, men fortsette å fokusere på arkitektur og design.

Arkitektselskapet har hatt en god finansiell start på året, og selv om corona-pandemien har gjort sitt inntog, så er det vekst i markedet og ordrebøkene for de fleste studioene. 

Snøhetta

(Mill. kr.)20192018
Driftsinntekter238216
Driftsresultat−6,45,5
Resultat før skatt−5,35,9
Resultat etter skatt−4,83,3
snøhetta
Nyheter
Tjenester
Børs