JCDecaux øker overskuddet i Norge

Reklamemarkedet falt i Norge. Det børsnoterte reklamebyrået JCDecaux går mot strømmen og opplever vekst i 2019.

UPÅVIRKET AV RENTENIVÅET: Øyvind Markussen, adm. direktør i JCDecaux. Foto: Eivind Yggeseth
Tjenester

Franskeide JCDecaux snur motgang til medgang i 2019.

Selskapet kunne nemlig melde om en omsetningsoppgang på 16 prosent i Norge.

Reklamebyrået er forsatt et stykke unna rekordnivåene fra 2017, da resultatet etter skatt endte på 56,1 millioner kroner.

Mens inntektene i reklamebransjen faller, øker markedet og inntektene for utendørs reklameskilt.

JCDecaux opererer med gatemøbler og utendørsreklame i større norske byer. I tillegg har selskapet reklamerettigheter på alle jernbanestasjoner i Norge, samt en egen avtale med Flytoget.

JCDecaux

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter307,7265,6
Driftsresultat43,733,2
Resultat før skatt44,533,6
Resultat etter skatt33,424,6

Tar utbytte

Utbyttet økes fra 24,5 millioner i 2018 til 33,3 millioner i 2019.

De siste årene har eierne tatt ut opptjent egenkapital løpende fra det norske datterselskapet.

Eierne av den norske avdelingen er børsnotert ved Euronext Paris, og selskapet har en utbyttegrad på cirka 4 prosent. 

Corona demper inntektene

JCDecaux er som mange andre blitt hardt rammet av coronapandemien. Da Norge stengte ned, ble eksponeringen til utendørsreklamen kraftig redusert. Etter gjenåpningen har folk beveget seg utendørs igjen, men det er uvisst hvilken økonomisk konsekvens dette vil få for JCDecaux. 

Selskapet meddeler at det ikke har rentebærende gjeld og dermed ikke påvirkes av rentenivået. Ut over driftforpliktelser er selskapet fritt for gjeld.

Corona
jcdecaux
reklameomsetning
Nyheter
Tjenester