Mediebyråforeningen: Fallet i reklameomsetningen flater ut

Coronasituasjonen preger fortsatt markedet, men det skjer en utflating. Reklameomsetningen via mediebyråene sank med 17,9 prosent i årets syv første måneder.

MØRKT FOR KINOENE: Medieomsetningen via kinoene sank med 60 prosent i årets syv første måneder. Her ses Colosseum kino Oslo i travlere tider - i 2017. Foto: NTB Scanpix
Tjenester

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 4,37 milliarder kroner pr. juli i år, mot 5,33 milliarder i samme periode i fjor. Det er et fall på 17,9 prosent. Nedgangen kan synes faretruende høy, men det er faktisk snakk om en utflating.

– Det var mange som var usikre på hvordan juli ville utvikle seg. Vi så en liten forbedring i juni kontra mai, da nedgangen akkumulert pr. mai var 20,6 prosent, mens den for juni var 17,9 prosent. Når vi akkumulert pr. juli er på samme prosentuelle nedgang som etter juni har fallet bremset opp, og kan være en indikasjon på at vi er over det verste, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder i Mediebyråforeningen, i en pressemelding.

Hun hadde likevel håpet på en mindre tilbakegang enn hva som ble realiteten pr. juli.

– Med vissheten om at nordmenn ville feriere i Norge i år, var det grunn til å anta at flere annonsører så en mulighet til å nå mange i en periode som vanligvis er å betegne som «lavsesong», sier Mandt Larsen.

Medieomsetningen, januar-juli

MediegruppeJan.-juli 2020Jan.-juli 2019Endring
Internett1.760,91.943,3-9,4 %
TV1.543,31.931,4-20,1 %
DM369,8482,4-23,3 %
Dagspresse208,9291,8-28,4 %
Utendørs/plakat192,5319,9-39,8 %
Radio189,7198-4,2 %
Kino32,882,1-60 %
Ukepresse/magasiner26,535,7-25,7 %
Fagpresse13,214,7−10,5 %
Andre medier39,130,926,7 %
Sum4.376,75.330,1-17,9 %
Tall i millioner kroner. Kilde: Mediebyråforeningen

Internett spiser av TV

Så langt i år går alle de store kanalene tilbake, viser de ferske tallene fra Mediebyråforeningen. Internett som reklamekanal går tilbake med 9,4 prosent etter endt juli. Alle underkategorier går tilbake, også video og sosiale medier.

– Internett fortsetter imidlertid å spise markedsandeler i forhold til TV. Internett har nå en markedsandel på 40,2 prosent, mot 35,3 prosent på TV. Forklaringen på dette er at internett har hatt en mindre tilbakegang enn TV i årets syv første måneder, sier Mandt Larsen.

Hun legger til at for juli isolert sett, hadde internett en fremgang i forhold til fjoråret på 2,2 prosent, mens tradisjonell TV hadde en tilbakegang på 44,3 prosent.

Etter syv måneder av 2020 faller dagspresse med 28,4 prosent og ukepresse/magasiner med 25,7 prosent. Utendørs går tilbake med 39,8 prosent mens kino faller med hele 60 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Med mindre det blir ytterligere restriksjoner på grunn av økt smitte, blir det med åpne kinoer og flere som beveger seg ute, interessant å se om dette får betydning for disse to kanalene, uttaler Mandt Larsen.

FORSIKTIG OPTIMIST: Merete Mandt Larsen, daglig leder i Mediebyråforeningen. Foto: Mediebyråforeningen

Bedre tider?

Radio har – etter forholdene – hatt en positiv utvikling i 2020, med en akkumulert tilbakegang på kun 4,2 prosent pr. juli. Dette er en kanal som tradisjonelt står relativt sterkt i sommermånedene – og i år mer enn noen gang. Isolert i juli hadde radio en fremgang på 34,6 prosent i forhold til juli i fjor.

– Med ny oppblomstring av Covid-19, er mye usikkert. Men vi både håper og tror at det verste er lagt bak oss. Utviklingen i juni og juli kan tyde på dette, sier Mandt Larsen.

mediebyråforeningen
reklame
merete mandt larsen
internett
reklameomsetning
kino
Nyheter
Tjenester