Mediebyråforeningen: August ble en litt bedre reklamemåned enn juli

TV er lyspunktet i august måned. Ut over det opplevde samtlige kanaler svikt i reklameomsetningen denne måneden.

TØFFE TIDER: Utendørsreklame (bildet) og kino er de to kanalene som har fått føle coronasituasjonen hardest, med et fall i reklameomsetningen på henholdsvis 37,7 prosent og 55,4 prosent. Foto: Anders Horntvedt
Tjenester

Reklameomsetningen via mediebyråene i Norge viser fremdeles negative tall etter årets åtte første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig er det en liten akkumulert forbedring sammenliknet med juli-tallene.

Etter årets åtte første måneder viste reklameomsetningen via mediebyråene en nedgang på 16,1 prosent. Ved utgangen av juli var nedgangen 17,9 prosent.

– Coronasituasjonen legger fremdeles en kraftig demper på reklamemarkedet. Men vi ser noen lyspunkter, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder i Mediebyråforeningen.

TV er det positive unntaket i august måned isolert sett, med en økning i årets siste sommermåned sammenlignet med samme måned i fjor. Samtlige av de øvrige kanalene viser nedgang i reklameomsetningen i august.

Reklameomsetning (mill. kr)

MediegruppeJan.-august 2020Jan.-august 2019Endring
Internett2.034,42.241,4-9,2 %
TV1.839,52.192,5-16,1 %
DM439,5559,3-21,4 %
Dagspresse234,4330,1-29,0 %
Utendørs/plakat226,9364-37,7 %
Radio210,3224,3-6,2 %
Kino40,590,9-55,4 %
Ukepresse/magasiner2939,5-26,6 %
Fagpresse14,916,6-10,2 %
Andre medier42,835,221,7 %
Sum5.112,26.093,7-16,1 %

Kilde: Mediebyråforeningen

Svart for kinoene

Tøffest har årets åtte første måneder vært for kinoene, som viser en svikt i reklameomsetningen på 55,4 prosent. De fleste kinoer var stengt i rundt to måneder fra medio mars, og som følge av smittevernreglene har kapasiteten på kinoene siden vært vesentlig redusert. Utendørsreklame har hatt en nedgang på 37,7 prosent i samme periode.

– Kanaler som kino og utendørs har fått en ekstra smertelig nedtur på grunn av coronasituasjonen. De fleste kanaler har fått en nedtur i reklameomsetningen i år, men det er åpenbart at noen har hatt en større belastning enn andre, sier Mandt Larsen.

VERST: – Kanaler som kino og utendørs har fått en ekstra smertelig nedtur på grunn av coronasituasjonen, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder i Mediebyråforeningen. Foto: Mediebyråforeningen

Den største reklamekanalen, internett, har i årets åtte første måneder en andel av den totale reklameomsetningen på 39,8 prosent, mens TV har en andel på 36 prosent.

– Internett er ned 9,2 prosent etter årets åtte første måneder. Innen denne kategorien er det mobil/tablet som har fått den største nedturen, sier Mandt Larsen.

Svakest nedgang i årets åtte første måneder har radio (ned 6,2 prosent), som dermed øker sin andel av den totale reklameomsetningen til 4,1 prosent.

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 5,11 milliarder kroner i årets åtte første måneder, mot 6,09 milliarder i samme periode i fjor.

reklame
reklameomsetning
merete mandt larsen
mediebyråforeningen
kino
tv
Nyheter
Tjenester