E-læringsselskapet Mintra har vokst 21 prosent årlig i ti år. Nå skal selskapet på børs til en prising på 1,3 milliarder kroner, og ambisjonene er store

E-læringsselskapet Mintra jakter 650 millioner kroner og skal på børs. Investorene blir forespeilet en bruttomargin på 90 prosent og over 15 prosent årlig vekst.

TREDJE STØRST: Konsernsjef Scott Kerr i børskandidaten Mintra sitter på aksjeverdier for rundt 30 millioner kroner. Han er klar for å gjøre ett til to oppkjøp i året. Foto: Iván Kverme
Tjenester

Etter at coronapandemien skylte innover verden har bruken av digitale læringsplattformer skutt i været, og sektoren har fått en kraftig reprising på børs.

Det norske e-læringsselskapet Mintra har nå hyret inn Pareto Securities og SpareBank 1 Markets som våpendragere for å hente mellom 550 og 650 millioner kroner i frisk kapital, til en prising på 1,3 milliarder før penger.

– Vi skal notere aksjen på Merkur Market så snart som mulig, og om to måneder håper vi å være på hovedlisten til Oslo Børs. Timingen for en børsnotering er god nå, siden vi sikter mot å gjøre et oppkjøp i løpet av de neste seks månedene. En notering gir oss bedre tilgang på kapital og en bredere aksjonærbase, sier konsernsjef Scott Kerr, som tidligere har ledet Sevan Drilling og Noreco.

Timingen for en børsnotering er god nå
Scott Kerr, Mintra

Han er tredje største aksjonær med aksjer verdsatt til rundt 30 millioner kroner, mens gründer Ivar Viktil har aksjer for i underkant av 50 millioner. Størst er imidlertid det amerikanske oppkjøpsfondet Riverside med 78,5 prosent av aksjene.

Skal nedbetale gjeld

Siden Kerr kom inn som konsernsjef i 2016 har Mintra gjort to større oppkjøp, av henholdsvis bergensbaserte OCR og britiske Atlas, som i stor grad ble gjeldsfinansiert.

– Rundt 300 millioner kroner fra emisjonen skal brukes til å nedbetale gjeld, mens 200 millioner vil tilfalle nye oppkjøp og tiltak for å vokse organisk. I tillegg skal eksisterende aksjonærer selge seg litt ned å øke den frie flyten i aksjen, sier Kerr.

Forretningsmodellen til Mintra handler om å leie ut en e-læringsportal, hvor kundene får mulighet til å utvikle sine ansatte gjennom kurs. På kundelisten finner man blant andre Grieg Seafood, Kværner, Equinor, Aker BioMarine og Aibel. I tillegg selger selskapet tredjepartskurs gjennom portalen og tilbyr konsulenttjenester.

– Vi har rundt 3.600 kunder i dag, hovedsakelig fordelt på sektorer som olje og gass, maritim, fornybar og bygg- og anleggsvirksomhet. Markedet er litt treigt innen olje nå, men de andre sektorene holder seg relativt godt. Vi tror at coronakrisen kommer til å gi oss et løft på sikt, sier konsernsjefen.

Han trekker frem at markedet for e-læring i bedriftssegmentet ventes å vokse med 10 prosent årlig frem til 2024, ifølge analysebyrået Technavio.

– I Asia vil veksten være enda kraftigere og vi har derfor satt opp salgsteam i både Dubai, Hyderabad og Singapore, sier Kerr.

Vekst koster

De ti seneste årene har Mintra i gjennomsnitt vokst med 21 prosent årlig (CAGR) og i fjor endte omsetningen på 232 millioner kroner. I løpet av første halvår var inntektene på 112 millioner, med en EBITDA-margin på 38 prosent.

Det er betydelig opp fra i fjor da marginen bare var på 16 prosent. Året før der igjen var driftsmarginen på 3 prosent.

Ved utgangen av første halvår hadde Mintra gjeld på 474 millioner kroner, noe som tynger bunnlinjen. 

I årets første seks måneder var finanskostnadene på 28 millioner kroner, noe som bidro til å gi et underskudd på 37 millioner.

– De seneste tre-fire årene har vi vokst mye, og vekst koster selvsagt penger. Lønnsomheten peker riktig retning og når vi får nedbetalt gjeld vil det forsterke bunnlinjen, sier konsernsjefen.

Store ambisjoner

Innenfor programvaretjenester er det en tommelfingerregel at investorene i stor grad fokuserer på gjentagende inntekter og bruttofortjeneste som måleparametere. 

For Mintras del er tilnærmet alle inntektene gjentagende gjennom en abonnementsmodell, hvor kunden først betaler «upfront», og deretter betaler løpende for tjenesten. I et prestasjonsmateriale skriver selskapet at 98 prosent av inntektene er mulig å forutsi, basert på eksisterende kundemasse.

Og bruttomarginen er høy. I første halvår hadde e-læringsselskapet en margin på 91 prosent.

I presentasjonen lokker selskapet potensielle investorer med svært lyse fremtidsutsikter. På lang- og mellomlang sikt guider Mintra en omsetningsvekst på over 15 prosent årlig, bruttomarginer på over 90 prosent og en EBITDA-margin på pluss 40 prosent.

I tillegg har selskapet ambisjoner om å gjøre mellom ett og to oppkjøp i året, noe som vil bidra med 50-75 millioner kroner ekstra utover det organiske vekstmålet.

Nyheter
Tjenester
Børs