Cutters barberte bort nesten halve resultatet

Fjoråret var et år for vekst for frisørkjeden. Investeringer og utvidelser tok en bit av bunnlinjen.

RESULTATFALL: Cutters' bunnlinje falt i 2019. Av notene ser det ikke ut til at 2020 vil bli bedre. Her Martin Schütt, daglig leder i Cutters-investor Askeladden. Foto: Iván Kverme
Tjenester

Cutters har revolusjonert frisørsektoren i Norge med sine 93 salonger, og appellerer til kundene med lav pris og rask behandling.

Det viser inntektene, som økte fra 156 millioner i 2018 til 232 millioner kroner i 2019. Selskapet har imidlertid også økt utgiftene betraktelig – til hele 216 millioner, mot 146 millioner året før. Hovedsakelig er det lønnskostnadene som har økt. 45 millioner ekstra gikk til lønninger i året som gikk.  

Selskapet brukte også 9,4 millioner til forskning og utvikling av IT-systemer. «Utviklingen forventes å resultere i økt trafikk i salongene», heter det i årsberetningen.

Nedskrivninger

Frisørkjeden måtte imidlertid også skrive ned finansielle eiendeler til 7,3 millioner, hvilket resulterte i netto finans på minus 7,8 millioner kroner. Slikt påvirker bunnlinjen.

Årsresultatet etter skatt endte på 5,2 millioner mot 8,4 millioner ved samme korsvei i fjor.

Selskapet hadde i 2019 en sunn egenkapital på 26,6 millioner kroner mot 21,1 millioner i 2018. Det hjelper å ha en sparegris nå som coronakrisen tar store biter av selskapenes kapital. Da samfunnet stengte ned i mars i år henvendte selskapet seg til staten for å få støtte, etter å ha blødd betydelig. 

Frisørkjeden opplyste den gang til Finansavisen at det hadde permittert 425 ansatte og estimerte å tape én million kroner i omsetning for hver dag som gikk.

Voldsom vekst

I 2019 satset selskapet stort med åpning av nye salonger og investeringer på totalt 41 millioner kroner. I regnskapet understrekes det at den pågående pandemien ventes å ha stor innvirkning på økonomien i tiden fremover. 

Langsiktig gjeld har økt fra 4 til 5 millioner, men mer oppsiktsvekkende har også den kortsiktige gjelden økt markant. I 2018 viste regnskapet 39 millioner kroner, mens den i 2019 har økt til 56 millioner.

Cutters

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter232156
Driftsresultat16,210,8
Resultat før skatt8,410,7
Resultat etter skatt5,28,4
cutters
årsregnskap
Nyheter
Tjenester