Vestland Invest, et selskap kontrollert av Erik Langaker, som også er styremedlem i Zalaris, har mandag kjøpt 30.000 aksjer i Zalaris til 42,06 kroner per aksje.

Totalprisen for aksjene kom på like under 1,3 millioner kroner.  Etter kjøpet eier Langaker direkte eller indirekte rett over 800.000 aksjer i Zalaris.