Bybanen utvides i Bergen. Illustrasjon: Bybanen Utbygging.

NCC skal bygge 1,5 kilometer ny bybane i Bergen

NCC får sin 11. kontrakt.

NCC Infrastructure har inngått avtale med Bybanen Utbygging i Bergen om bygging av entreprisen D14 Mindemyren, går det frem av en pressemelding.

Kontraktssummen er 800 millioner kroner.

Prosjektet blir det 11. NCC gjennomfører for Bybanen Utbygging siden 2008.

D 14 Mindemyren går fra Kronstad i nord til Kristianborg i syd, og er totalt 1.500 meter.

Arbeidet vil blant annet bestå av omlegging av eksisterende infrastruktur, etablering av trasé for Bybanen, etablering av ny infrastruktur i bakken og nytt veianlegg langs banen, samt omlegging av vannveier.

Prosjektet vil bli overlevert i 2. kvartal 2022, og ordreregistreres i forretningsområdet NCC Infrastructure i 3. kvartal 2019.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også